Start KONKURSY, PLENERY Konkursy

Konkursy

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. GENIUSZ KRESÓW pt. Jan Zamoyski – człowiek renesansu

INFORMACJA O KONKURSIE

     Konkurs plastyczny GENIUSZ KRESÓW ma w swym założeniu przypomnieć młodzieży szkół plastycznych różne postaci ze świata kultury
i sztuki, które wywodzą się z regionu kresów wschodnich, miejsca na pograniczu wielu kultur i tradycji.
    Są to poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o niezwykłej wrażliwości, pasji, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji.
Konkurs jest nie tylko próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w miejsca , których już nie ma, ale też zwróceniem uwagi na to, że dzieło jest wieczne, że odkrywane ponownie nabiera innych znaczeń, może być nadal aktualne.
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich bardzo indywidualne spojrzenie na sztukę, może być nadal wartością we współczesnym świecie?
    W poprzednich edycjach młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom twórców niezwykłych, zagadkowych i oryginalnych. Świat wyobraźni Monsiela, Schulza, Leśmiana czy Kosza, ich życie i dzieło, stały się inspiracją do powstania ciekawych i bardzo różnorodnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie interpretuje postawę artysty z innej epoki. Okazuje się, jak jest wiele uniwersalnych i aktualnych elementów, które mogą nawiązać nowy dialog, jak podobna jest wrażliwość i wyobraźnia współczesnej młodzieży.
     Przy okazji piątej już edycji konkursu nie można pominąć sylwetki najistotniejszej dla dziejów nie tylko naszego miasta i regionu ale też Polski, wielkiego umysłu epoki renesansu – JANA SARYUSZA ZAMOYSKIEGO. Był nie tylko kanclerzem, hetmanem, wybitnym strategiem, dyplomatą i najważniejszym doradcą królewskim. Ten potężny magnat był oddanym patriotą, doskonale wykształconym prawnikiem – humanistą, zainteresowanym filozofią, teologią, muzyką, sztuką, medycyną, architekturą. Mecenas kultury i sztuki, założyciel miasta idealnego - Zamościa i Ordynacji Zamojskiej, fundator Akademii Zamojskiej był niezwykle skuteczny i konsekwentny w swoich działaniach, nie dzielił ale łączył, nie burzył a budował. Prawdziwy kosmopolita, otwarty, tolerancyjny.
     Jan Zamoyski to genialny wszechstronny reżyser - wizjoner, którego dzieło nadal zadziwia i inspiruje.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

LISTA ZBIORCZA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Protokół - Konkurs Plastyczny pt. "Mój Zamość"

PROTOKÓŁ PDF

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godz.11 w Holu Ratusza

 

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ PAN ANDRZEJ WNUK I LICEUM PLASTYCZNE im. B. MORANDO w ZAMOŚCIU ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

konkurs unesco

REGULAMIN

KARTA

„BERNARDO MORANDO i SZTUKA ZAMOŚCIA”

BERNARDO MORANDO i SZTUKA ZAMOŚCIA”
VIII edycja szkolnego KONKURSU WIEDZY o PATRONIE, MIEŚCIE, KTÓRE STWORZYŁ i EPOCE, w KTÓREJ ŻYŁ

                 
Celem Konkursu, który będzie odbywał się już ósmy raz, jest popularyzowanie wiedzy przede wszystkim o patronie naszej szkoły i mieście, które stworzył, ale także o epoce, w której żył. 
            
Zamość, zaprojektowany przez Bernarda Moranda, do dziś pozostaje miastem wyjątkowym w skali ogólnoświatowej, co poświadczone zostało wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
                
W Konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie klas I – III. Zakres pytań obejmuje – tradycyjnie – ogólną wiedzę, którą powinien posiadać każdy Zamościanin, a zwłaszcza ten, który obraca się w świecie szeroko pojętej kultury i interesuje się sztuką. Konkurs nie powinien więc sprawiać większego problemu, bo nie wymaga specjalnego przygotowywania się. Jeśli jednak ktoś pragnie poszerzyć swoją wiedzę na temat Zamościa może skorzystać z ogólnodostępnych przewodników po naszym mieście. Natomiast wiedza o epoce renesansu zdobywana jest nie tylko na lekcjach historii sztuki, także na innych zajęciach – zarówno teoretycznych (takich jak historia czy język polski) jak i praktycznych, na których uczniowie utrwalają na płótnie na przykład pejzaż renesansowego miasta czy wyjątkowo piękny i oryginalny architektoniczny detal. Konkurs ma na celu zachęcanie do wzbogacania wiedzy na temat Zamościa −wiedzy o tym wszystkim, co z miastem się wiąże. Podobnie jak w poprzednich edycjach ważny jest wynik ogólnoklasowy, choć nagradzani są także uczniowie, którzy uzyskali największą w skali szkolnej liczbę punktów. Laureaci ubiegłorocznej edycji to Angelika Jastrzębska, Aleksandra Sierzyńska Kinga Wójtowicz
      
Konkurs odbywa się zwykle na przełomie marca i kwietnia, aby przypomnieć i upamiętnić urodziny fundatora Zamościa −Jana Zamoyskiego (19 marca 1542), lub rocznicę wydania aktu lokacji miasta (10 kwietnia 1580). Konkurs – polegający na rozwiązaniu testu − nie trwa dłużej niż 40 miniut i odbywa się we wszystkich klasach jedocześnie. Planowany termin – 23 marca 2017 (czwartek), godz. 8.50 

       
Zachęcam do zapoznania się z PATRONEM SZKOŁY i do rozwiązana testu z poprzedniej edycji konkursu.


                                                                                                                
Izabela Winiewicz-Cybulska   

BERNARDO MORANDO i SZTUKA ZAMOŚCIA


WYNIKI VIII SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O PATRONIE
kwiecień 2017 
oprac. Izabela Winiewicz-Cybulska

LP.

KLASA 
G RUPA

LICZBA 
OSÓB 
W
KLASIE

LICZBA 
OSÓB
BIORĄCYCH 
UDZIAŁ 
W

KONKURSIE

ŚREDNIA 
LICZBA 
PUNKTÓW
NA
OSOBĘ
MAKS. 
28

POZYCJA 
WG NAJWYŻSZEJ 

LICZBY 
PUNKTÓW


NAJLEPSI

1

I A

28

22

6,5

IV

 

2

II A

14

10

12,6

II

Weronika Nowak 
I m-ce 
(19 pkt)

Aleksandra Sierzyńska
III m-ce (17 pkt)

3

II B

19

16

4,5

V

 

4

III A

16

11

8,5

III

Agata Popik 
III m-ce 
(17 pkt)

5

III B

12

7

13,6

I

Kamila Wysocka
II m-ce 
(18pkt)
Dominika Bober 
III m-ce 
(17 pkt)

 

RAZEM

I- III

89 osób

66

74,15%

6,19
22 %

   

W ROKU SZK. 2015/2016 77, 1% 25 %

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu GENIUSZ KRESÓW pt. “Mieczysław Kosz – legenda jazzu”

     Głównym założeniem konkursu plastycznego GENIUSZ KRESÓW jest spotkanie z niezwykłymi postaciami świata sztuki, które wywodzą się z tzw. kresów wschodnich.
     Niektórzy znani są z lektur szkolnych, inni zapomniani, a warto ich przypomnieć, poznać bliżej. Są wśród nich poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o szczególnej wrażliwości, pasjonaci, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji, często w niesprzyjających okolicznościach. Konkurs jest próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w inny czas, miejsca , których już nie ma....
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich tak oryginalne widzenie sztuki może być nadal wartością we współczesnym świecie?
     W trzech dotychczasowych odsłonach konkursu młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom niezwykłych indywidualistów. Edmund Monsiel, Bruno Schulz i Bolesław Leśmian – stali się inspiracją do stworzenia ciekawych, oryginalnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie odczytuje postawę artysty z minionej epoki. Uniwersalizm tej sztuki staje się kopalnią kreatywności.
     Kolejna czwarta już edycja konkursu jest dedykowana postaci genialnego niewidomego pianisty, jakim był MIECZYSŁAW KOSZ. Wywodzący się z głębokiej prowincji, obciążony niepełnosprawnością artysta, potrafił rozwinąć niezwykle oryginalny język muzyczny. Dorastał i tworzył w trudnych czasach PRL– u, brał udział w wielu koncertach, festiwalach. Doceniony przez muzyków, krytyków, odnoszący sukcesy w kraju i za granicą, otoczony przyjaciółmi, był jednak człowiekiem samotnym i nieszczęśliwym, zmagającym się ze wszelkimi przeciwnościami losu. Jego życie, to pełna dramatycznych momentów, niezwykle intrygująca opowieść. Żył zbyt intensywnie, za krótko. Pozostawił muzykę, swój smutek, i swoją, jak mówił o życiu, dramatyczną historię. Być może tym razem, jazz i atmosfera tamtego czasu, a przede wszystkim kondycja człowieka, staną się inspiracją do powstania interesujących dzieł plastycznych.
                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

>>REGULAMIN<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA DLA SZKOŁY<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

 

 

 

 

plakat ola

oliwia kuźma

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01