Każda szkoła stara się wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, pozwalające na dokonywanie właściwych wyborów oraz uświadomienie młodym ludziom zagrożeń i konsekwencji płynących ze stosowania agresji oraz wszelakich uzależnień. Wychodząc naprzeciw potrzebie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom wśród młodzieży, uczniowie naszej szkoły w dniu 18.04.2016 r.wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym, które poprowadził p. Dobromir Makowski założycielem fundacji "Młodzi dla Młodych" - raper, pasjonat muzyki hip-hop oraz założyciel projektu "RapPedagogia". Pan Makowski jest także pedagogiem oraz animatorem projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. Przed laty sam mierzył się z wieloma problemami będąc wychowankiem Domu Dziecka. Jako młody człowiek przedawkował narkotyki i omal nie stracił życia. Obecnie jeżdżąc po Polsce dociera do wielu szkół, domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych mówiąc do młodzieży iż można żyć inaczej.

Mottem Rap Pedagogii jest hasło "Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Spotkanie ze względu na swoją formę stanowiło ciekawą alternatywę wobec tradycyjnych wykładów oraz prelekcji profilaktycznych. Tematyka warsztatów dotyczyła niezwykle ważnej dla młodych ludzi problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, narkotyków i dopalaczy.

Pan Dobromir, odwołując się do bolesnych przeżyć osobistych, ukazywał do jakich tragicznych konsekwencji prowadzą narkotyki i alkohol. Przestrzegał młodzież przed bezwolnym uleganiem wpływom środków masowego przekazu. Zachęcał do samodzielnego poszukiwania własnej drogi życiowej, odkrywania swoich pasji i zainteresowań. Mocno podkreślał, że każdy człowiek ma wartość, ważne jest, aby ją odkryć i nie pozwolić innym jej zniszczyć. Akcentował ogromne znaczenie rodziny w kształtowaniu tożsamości. Bardzo poruszająca była osobista refleksja dotycząca jego rodziców. Mimo bardzo trudnych wzajemnych relacji okazywał im szacunek, który pozostał do dziś. Raper zaskakiwał logiką swoich przekonań, pobudzał do myślenia i analizy. Wnioski do jakich dochodzili uczniowie wielokrotnie zaskakiwały ich samych. Spostrzeżenia te zmieniały ich spojrzenie na relacje z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Pan Makowski podkreślał, że należy zacząć wymagać od siebie, bo mamy tylko jedno życie i od nas zależy, jak nim pokierujemy i jacy będziemy. Przy pomocy prostych obrazów i dramy pokazał młodym ludziom prawdziwy sens życia, jego bogactwo, ale też jego kruchość.

Każdy uczestnik spotkania opuszczał salę pełen wrażeń i wzruszeń.Widać było, że słowa rapera trafiały do młodzież i oby pozostały w nich na długo.

Niech potwierdzeniem na to, że spotkanie było owocne, będą refleksje uczniów:

"Świetny przekaz, niesamowite historie. Sądzę, że spotkanie dało nam wiele do zrozumienia."

"Uważam, że takie spotkania powinny odbywać sie już w podstawówce, aby w społeczeństwie wzbudzać uczucia, żeby obcym tematem nie były problemy ludzkie."

"Pan Dobromir był genialny, pomógł mi zrozumieć moich rodziców."

"Pouczające spotkanie z interesującym człowiekiem. Każdemu polecam taką terapię."

"Bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pokazuje jak funkcjonuje młodzież od wielu lat. Dziękuję mu bardzo za jego pouczajacy, a zarazem pozytywny przekaz, słuchając go w pewnych momentach miałem dreszcze. Niech nie przestaje tego robić i życzę mu by trafiłał do szerszego grona ludzi"

Na koniec spotkania, raper zaprezentował w rytmie hip hopu swój utwór muzyczny.

                                                                                                                           Opr. Katarzyna Manachiewicz