Start 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Najważniejsza z Konstytucji !

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Najważniejsza z Konstytucji !

Każda konstytucja jako ustawa zasadnicza uchwalona przez sejm określająca charakter ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego państwa, strukturę władzy oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli ma znaczenie historyczne. Są wśród nich konstytucje, które w dziejach narodu i państwa odegrały rolę szczególną.

     Do nich bez wątpienia zalicza się Konstytucja uchwalona przez Sejm Czteroletni 3 Maja 1791 roku jak zaznaczono w jej wstępie:
„..dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic..."

Był to pierwszy tego typu akt prawno-ustrojowy w Europie, który z dzisiejszej perspektywy oceniamy jako bezspornie największą spuściznę ideowo-polityczną po niepodległej Rzeczypospolitej.
Konstytucja 3 Maja obowiązywała jako ustawa zasadnicza tylko 15 miesięcy i jedynie zapoczątkowała reformę Państwa. Nie będąc nigdy w pełni wprowadzona w życie przeszła do historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach twórczego czynu patriotycznego narodów Rzeczypospolitej. O znaczeniu historycznym Konstytucji stanowi nie sama jej treść, ale sens moralno-polityczny całego Sejmu Czteroletniego kładącego kres „gwarancji" ustroju Rzeczypospolitej przez dwór rosyjski, która nie pozwalała na jakąkolwiek ewolucję tego ustroju zgodną z interesem polskiego społeczeństwa. W latach 1788-1792 bezsilna dotąd Rzeczpospolita realizowała politykę całkowitej suwerenności i uzależnienia wszelkich przeobrażeń wewnętrznych tylko od woli większości narodu. W obronie tej polityki podjęła w końcu nierówną walkę zbrojną z interwencją wojsk rosyjskich wspieranych przez konfederatów targowickich. Cena, jaką zapłaciła Polska za przeciwstawienie się interesom dworu petersburskiego, była wielka: kolejny rozbiór jej terytorium oraz przywrócenie ustroju sankcjonującego powszechną anarchię i bezsilność władz państwowych. Mimo to, idee Sejmu Czteroletniego, a przede wszystkim największe jego dzieło - Konstytucja 3 Maja - pozostawiły tradycję, która od dwustu dwudziestu dziewięciu lat stanowi najważniejsze polskie dzieło w sferze myśli politycznej. Wartości, jakie wtedy wypracowano i zaczęto wcielać w życie, stały się wyznacznikiem działań dla wielu pokoleń Polaków. Niepodległa i demokratyczna Ojczyzna są normami aktualnymi również dzisiaj.
                                                                                                                                   opr. Hanna Maziarczyk

3maj

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku

 

plakat ola

oliwia kuźma

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01