Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Aleksandra Pupiec uczennica klasy IIIb została wybrana na Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas pierwszej sesji młodzi radni odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Zamość pana Piotra Błażewicza powołanie, następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzieżowa Rada Miasta, której przewodniczyć będzie Aleksandra Pupiec w latach 2019-2021, pracować będzie dla dobra i pomyślności młodzieży Miasta Zamość. Głównym założeniem działalności Młodzieżowej Rady Miasta jest aktywne wspieranie młodych ludzi, a także reprezentowanie interesów młodzieży w instytucjach rządowych i samorządowych. Warto wspomnieć, że nasza uczennica w Młodzieżowej Radzie Miasta zasiada już po raz czwarty. Aleksandrze serdecznie gratulujemy.