16 października 2019 r. przy współpracy z Zamojskim Centrum Wolontariatu w naszym liceum zostało zorganizowane pierwsze spotkanie dla lokalnych koordynatorów wolontariatu z powiatu zamojskiego w celu zapoznania ich z nowym programem Narodowego Instytutu Wolności. Ten program nosi nazwę KORPUS SOLIDARNOŚCI i jest kierowany do wolontariuszy i organizatorów wolontariatu z całej Polski.
     Uczestnicy obejrzeli prezentację „Czym jest Korpus Solidarności?" z materiałów nadesłanych przez Operatora, dzięki której uczestnicy rozszerzyli swoja wiedzę na temat strategicznych i operacyjnych celów programu.