PROGRAM PLENERU - PDF

Regulamin

XIII edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego

ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

I. Organizator:

  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
  • Wydarzenie wpisane do kalendarza MKiDN

II. Zasady organizacji pleneru

1. Plener malarski adresowany jest do uczniów klas II i III liceów plastycznych publicznych

     i niepublicznych.

2. Szkoły delegują maksymalnie 2 uczniów z klas II-III (organizator zastrzega sobie    

     możliwość wystawienia trójosobowego zespołu).

3. Plener odbywa się na terenie Zamościa, które jest miastem renesansowym o założeniu

     idealnym, należy do Skarbów Dziedzictwa Narodowego i jest umieszczone

     na Liście UNESCO.

4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice:

     olej, tempera, akryl, akwarela, pastel i in.

5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną).

6. Organizator pleneru nie odsyła prac zakwalifikowanych do wystawy konkursowej.

7. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru.

8. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

III. Cele

1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:

   - uwzględnienie cech charakterystycznych dla “miasta idealnego”,

   - zamojski detal architektoniczny,

   - zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,

   - pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,

   - praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej.

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych.

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu

     i manieryzmu w Polsce.

4. Specyfika pracy w plenerze – utrwalanie umiejętności obserwacji

   i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej.

5. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

IV. Temat : Impresje malarskie na temat architektury Miasta Zamość

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi ze sobą materiały i przybory do pracy

     w plenerze (organizator zapewnia sztalugi plenerowe).

2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu,

3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.)

4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie

     realizacje, które będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

VI. Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

1. Komisję powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

2. W skład Komisji wchodzą artyści, wykładowcy wyższych uczelni artystycznych

   oraz teoretycy sztuki.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych

   dla uczestników konkursu.

7. Nagrody zostaną wręczone w dniu 07.06.2019r.(piątek) godz.11.30

 

VII. Szczegółowe informacje:

Terminy pleneru:

1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane

   są do25 maja 2019 r.

2. Plener trwa od 3 czerwca do 7 czerwca 2019 r.

3. Koszt pleneru wynosi 400 zł. (koszty pobytu w bursie i wyżywienia jednej osoby).

   wpłaty na konto organizatora prosimy dokonać do 27 maja 2019 r.

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym im. Bernarda Morando w Zamościu

nr Konta: 12124020051111001029930101

Zakwaterowanie:

Bursa Międzyszkolna nr 2, ul. Szczebrzeska 41

tel/fax 84 6412486

www.bursa2zamosc.pl

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji :

Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu ul. Pereca 17

22-400 Zamość tel./fax 84 6392322

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Kierownik organizacyjny –  Maciej Sęczawa 504637011

Sekretarz Jury - Katarzyna Artymiak 535761520

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową lub faxem.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia wersja PDF

REGULAMIN

Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.