Harmonogram

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO

ZAMOŚĆ PERŁA RENESANSU”

06 – 10 czerwca 2022 r.

 

 

KOMISARZ PLENERU: Pan Wojciech Duklewski tel. 505 879 883

 

Telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły: 84 639 23 22

 

Dyżury nauczycieli plastyków odbywają się w godzinach: 10.00 - 14.00 i 15.00 - 19.00

.......................................................................................................................................

 

06.06.2022 r. (poniedziałek)

 

- opieka od godz. 12.00 do godz. 19.00

godz. od 6.30 do 7.45śniadanie w bursie

godz. 10.00 – spotkanie organizacyjne w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych

przy ul. Pereca 17.

godz. 10.30 – zwiedzanie starego miasta

godz. 12.00 – 14.00 - praca w plenerze, szkice rysunkowe i malarskie

godz. 14.00 – 15.00 – obiad w szkole

godz. 15.30 – 18.30 – praca w plenerze

godz. 18.30 – 19.00 – przegląd dorobku dnia

godz. od 18.45 do 20.00 – kolacja w bursie

 

godz. 20.30 - kontrola obecności uczestników pleneru w bursie.

...............................................................................

 

07.06.2022 r. (wtorek)

 

opieka od godz. 09.00 do godz. 19.00

 

godz. od 6.30 do 7.45śniadanie w bursie

godz. 9.00 – 14.00 – spotkanie w szkole (lista obecności) – praca w plenerze

godz. 14.00 – 15.00 – obiad w szkole

godz. 15.30 – 18. 30 - spotkanie w szkole (lista obecności) – praca w plenerze

godz. 18.30 – 19.00 – przegląd dorobku dnia

godz. od 18.45 do 20.00 – kolacja w bursie

 

godz. 20.30- kontrola obecności uczestników pleneru w bursie.

 

............................................................................................................................................

 

08.06.2022 r. (środa)

 

- opieka od godz. 09.00 do godz. 19.00

godz. od 6.30 do 7.45śniadanie w bursie

godz. 9.00 – 14.00 – spotkanie w szkole (lista obecności) – praca w plenerze

godz. 14.00 – 15.00 – obiad w szkole

godz. 15.30 – 18. 30 - spotkanie w szkole (lista obecności) – praca w plenerze

godz. 18.30 – 19.00 – przegląd dorobku dnia

godz. od 18.45 do 20.00 – kolacja w bursie

 

godz. 20.30 kontrola obecności uczestników pleneru w bursie.

..............................................................................................................................................

 

09.06.2022 r. (czwartek)

 

- opieka od godz. 09.00 do godz. 19.00

godz. od 6.30 do 7.45śniadanie w bursie

godz. 9.00 – 14.00 – spotkanie w szkole (lista obecności) – praca w plenerze

godz. 14.00 - 15.00 – obiad w szkole

godz. 15.30 – 17.30 - spotkanie w szkole (lista obecności) – praca w plenerze

godz. 17.30 – 19.00 – (przegląd dorobku dnia, wybór prac na wystawę)

godz. 18.00 aranżacja, opis i montaż wystawy poplenerowej

godz. od 18.45 do 20.00 – kolacja w bursie

 

godz. 20.30 kontrola obecności uczestników pleneru w bursie.

 

................................................................................................................................................

 

10.06.2022 r. (piątek)

 

godz. od 6.30 do 7.45śniadanie w bursie

godz. 9.30 – 11.00 – zwiedzanie Muzeum Zamojskiego w Zamościu

godz. 9.00 – 11.00 - obrady JURY

godz. 12.00 – wernisaż poplenerowy, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród.

godz. 12.30 – 13.00 obiad w szkole

Po obiedzie młodzież obowiązkowo opuszcza bursę i wyjeżdża do domu.

 

.............................................................................................................................................. 

Harmonogram do wydruku

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian

w powyższym harmonogramie.

 

 

XIV OGÓLNOPOLSKI  PLENER  MALARSKI 

„ZAMOŚĆ PERŁA  RENESANSU"  

Zamość 6 - 10 czerwca 2022 r. 

 

Regulamin

 

I. Organizator:

 • Centrum Edukacji Artystycznej
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu 

 

II. Zasady organizacji pleneru

 1. Plener malarski adresowany jest do uczniów klas II i III liceów plastycznych publicznych i niepublicznych.
 2. Szkoły delegują maksymalnie 2 uczniów z klas II - III (organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia trójosobowego zespołu).
 3. Plener odbywa się na terenie Zamościa, które jest miastem renesansowym o założeniu idealnym, należy do Skarbów Dziedzictwa Narodowego  i  jest umieszczony na Liście Światowego Dziedzictwa 
 4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice: olej, tempera, akryl, akwarela, pastel i in.
 5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną).
 6. Organizator pleneru nie odsyła prac zakwalifikowanych do wystawy konkursowej.
 7. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru.
 8. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. Cele

 1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:
  • uwzględnienie cech charakterystycznych dla “miasta idealnego”,
  • zamojski detal architektoniczny,
  • zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,
  • pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,
  • praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej.
 1. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu i manieryzmu w Polsce. 
 3. Specyfika pracy w plenerze - utrwalanie umiejętności obserwacji i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej. 
 4. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

 

IV. Temat :,, Impresje malarskie na temat architektury Miasta Zamość”

 

V. Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi ze sobą materiały i przybory do pracy w plenerze (organizator zapewnia jedno podobrazie i sztalugi plenerowe). 
 2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu, 
 3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.) 
 4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie realizacje, które będą poddane ocenie  Komisji Konkursowej.

 

VI. Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 1. Komisję powołuje Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych3 im. Bernarda Morando w Zamościu.
 2. W skład Komisji wchodzą artyści, wykładowcy wyższych uczelni artystycznych oraz teoretycy sztuki.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla uczestników konkursu.
 7. Nagrody zostaną wręczone w dniu 06.2022 r. (piątek) w godzinach południowych.

 

VII. Szczegółowe informacje:

Terminy pleneru:

 1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane są do 25 maja 2022 r.
 2. Plener trwa od 6 do10 czerwca 2022 r.
 3. Koszt pleneru wynosi 500 zł. (koszty noclegów w bursie i pełnego wyżywienia jednej osoby).

 Wpłaty uczestnik dokonuje w sekretariacie PLSP w Zamościu w dniu 6 czerwca 2022 r. 

 Zakwaterowanie:

Bursa Międzyszkolna nr 2, ul. Szczebrzeska 41 tel/fax 84 6412486 www.bursa2zamosc.pl email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji :

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu ul. Pereca 17 

22 - 400 Zamość tel./fax 84 6392322

Kontakt:

Kierownik organizacyjny - pan Wojciech Duklewski tel. 505879883

Sekretarz Jury - pani Katarzyna Artymiak  tel. 535761520

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

 

VIII. Informacja administratora danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu, ul. Pereca 17,     22-400 Zamość, tel. 84 639 23 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00 - 924 WarszawaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 (22) 42-10-621

 1. Inspektor ochrony danych

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych: Iwona Jankowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEA: Jarosław Feliński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych
 • 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1642 z późn. zm.).
 • 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119,1 z dnia 4 maja 2016 r.).
 1. Cel przetwarzania danych
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Administratora danych, zdjęcia przetwarzane będą na stronie internetowej Administratora przez okres 12 miesięcy.
 2. Dane osobowe uczestników oraz laureatów będą udostępnione na stronie internetowej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych pod adresem lpzamosc.pl
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Skargi dotyczące zgodności przetwarzania danych z prawem można składać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 - 03 - 00.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
 7. Dane osobowe za zgodą uczestnika będą przekazane do MZK oraz BM w Zamościu w związku z zakwaterowaniem oraz darmowymi przejazdami dla uczestników wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.

 

IX. Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia wersja PDF

REGULAMIN