Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, który odbył się 10 czerwca 2021 r. Do konkursu przystąpiło 182 uczestników.

Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny.

W etapie regionalnym 3 uczennice naszej Szkoły zdobyły nagrody i wyróżnienia:

Natalia Juszczak - zdobyła w klasyfikacji końcowej II miejsce

oraz Matylda Kowalczuk i Emilia Niewożewska otrzymały wyróżnienia.

Uczennice musiały wykazać się dużą wiedzą na temat historii, historii sztuki, tradycji i kultury regionu.

Opiekunem była pani Hanna Maziarczyk.

Konkurs regionalny był organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.

Gratulujemy sukcesu !

 

Dnia 16.06.2021 roku został przeprowadzony szklony konkurs matematyczno – fizyczny. Była to już VI edycja tego konkursu. Cieszy się on corocznie dużym zainteresowaniem.
Zwycięzcą konkursu okazał się Franciszek Drozdowski z klasy 2 B.
Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Geograficznej. Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z geografii w liceum dotyczącej geografii fizycznej świata.

W tym roku konkurs pod hasłem „Procesy kształtujące litosferę” dotyczyć będzie wiedzy z zakresu endo i egzogenicznych procesów kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi.

Konkurs będzie miał formę testu online i odbędzie się 10 czerwca 2021r. Aby wziąć udział w Konkursie, należy po otrzymaniu linku, w wyznaczonym czasie rozwiązać zadania konkursowe i przesłać odpowiedzi za pośrednictwem formularza. Więcej informacji w regulaminie konkursu.

 

Anna Świszcz

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

W dniu 27.05.21 został przeprowadzano szkolny konkurs biologiczno – chemiczny pod hasłem ,,Białka i aminokwasy – źródło życia”. Konkurs miał formę zdalną, odbył się z wykorzystaniem platformy ,,Testportal”.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań biologią i chemią, ukazanie znaczenia biologii i chemii w celu opisywania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

 

Tabela prezentuje najlepsze wyniki:

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

1

Amelia Karaś

2

Noemi Blicharz

3

Magda Rachańska

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

                                                                                                                   Opracowała Ewa Mróz