Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu

Regulamin szkolnego konkursu na interpretację plastyczną

wybranych utworów Marii Konopnickiej

Konkurs ogłoszony jest w ramach  projektu

„Czym I. Łukasiewicz i M. Konopnicka mogą inspirować współczesną młodzież?”

 1. Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie ilustracji na podstawie tekstów Marii Konopnickiej.
 2. Uczestnicy mogą wybrać dowolny utwór Marii Konopnickiej – wiersz, nowelę lub fragment dłuższego utworu. Można wspomóc się załączonym wykazem proponowanych tytułów, ale wybór jest jak najbardziej dobrowolny.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
 4. Prace oceniani komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
 5. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy.
 6. Technika prac jest dowolna (jednak prosimy nie używać materiałów sypkich, spożywczych i klejących). Format prac A4 lub A3.
 7. Każda praca musi być podpisana na odwrocie i zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, kategorię, nazwę szkoły/placówki, tytuł utworu.
 8. Składanie pracy wraz z w/w danymi z pkt. 7 niniejszego Regulaminu jest równocześnie wyrażeniem zgody na udostępnianie danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności statutowej Organizatora.
 9. Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do 05.10.2022 r. do pracowni polonistycznej.
 10. Prace niepodpisane, składane, zrolowane, z podpisami na stronie głównej i dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 11. Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i towarzyszyć mu będzie wystawa pokonkursowa.
 12. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 Lista proponowanych utworów Marii Konopnickiej

do wykorzystania w szkolnym konkursie:

Wiersze, fragmenty utworów:

 • Skrucha Józi
 • Sposób na laleczkę
 • Krasnoludki
 • Kukułeczka
 • Co dzieci widziały w drodze
 • Jesienią
 • Pojedziemy w cudny kraj
 • Co dzieci widziały w drodze
 • Powitanie wiosenki
 • A jak poszedł król na wojnę
 • Poranek
 • Stefek Burczymucha
 • W ogrodzie
 • Parasol
 • Pan Zielonka
 • Taniec
 • Zła zima
 • Tęczowy duszek
 • Nasze kwiaty
 • Prośba Filusia
 • Przy mrowisku
 • Stopnie poznania
 • Pogrzeb ptaszka
 • Niezapominajki
 • Szkolne przygody Pimpusia Sadełko
 • Pszczółki
 • Żuczek
 • Na jagody
 • O krasnoludkach i sierotce Marysi
 • Dożynki
 • Pranie
 • O co się modlić
 • Co słonko widziało
 • Nasza Szkapa
 • O Janku Wędrowniczku
 • Sanna
 • Ślizgawka
 • Na polu
 • Powrót ptaków
 • Wierzba
 • Muchy samochwały
 • Podróż na bocianie
 • Rota
 • Zła zima
 • Ojczyzna moja
 • Dym
 • Wolny najmita
 • W piwnicznej izbie
 • Miłosierdzie gminy
 • Mendel Gdański

Drodzy Państwo,

pamiętajcie, że wykaz utworów jest tylko sugestią.

Wybór należy do Was! 

 

Literatura:

Wi­ki­pe­dia, s.v. Ma­ria Ko­nop­nic­ka, https://​en.wi­ki­pe­dia.org/​wiki/​Ma­ria­_Ko­nop­nic­ka
A. Brodz­ka,, s.v. Maria Konopnicka [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, War­sza­wa 1984-1985, vol. II, s. 467-468;
T. Bu­dre­wicz, Niektóre cechy stylu Konopnickiej [w:] Maria Konopnicka - w siedemdziesięciopięciolecie zgonu, red. J. Bia­łek, J. Ja­ro­wiec­ki, wyd. WSP, Kra­ków 1987, s. 13-35;
W. We­in­traub, Wyznaczniki stylu realistycznego, Pa­mięt­nik Li­te­rac­ki 52/​2 (1961), s. 399-413.

Czternastu uczniów klas pierwszych naszego liceum podjęło próbę rozwijania swoich zainteresowań historią sztuki w szkolnym konkursie jednoetapowym. Uczniowie musieli się zmierzyć z terminologią związaną z zastosowanymi rozwiązaniami architektonicznymi, rozpoznawaniem tematów ikonograficznych, gatunkami malarskimi oraz występującymi zjawiskami kulturowymi na przestrzeni wieków. Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie :

pierwsze miejsce -Wiktoria Łosiewicz

drugie miejsce ex aequo – Łukasz Ćmiel, Julia Repeć, Izabela Pupeć.

Gratulujemy !

Opr. Hanna Maziarczyk

 Julia zwyciężczynią VII edycji szkolnego konkursu matematyczno-fizycznego

W dniu 07.06.2022 nastąpiło rozstrzygnięcie VII edycji wewnątrzszkolnego konkursu matematyczno-fizycznego. Ta edycja odbywała się w trybie zdalnym, za pośrednictwem Testportalu. Każdy uczestnik otrzymał do rozwiązania 21 pytań zamkniętych (14 z matematyki i 7 z fizyki).

Zwyciężczynią konkursu została Julia Repeć z klasy 1a, drugie miejsce zajęła Adriana Wojtiuk z klasy3b, trzecie Zuzanna Wiatrowska z klasy 1a.

Serdecznie gratulujemy!

„Ornamenty na przestrzeni wieków” to hasło tegorocznego konkursu, którego celem było nie tylko rozwijanie zainteresowania historią sztuki, ale także zachęcenie do korzystania ze szkolnego księgozbioru bibliotecznego. Konkurs tego typu – przygotowany przez bibliotekarza i nauczyciela historii sztuki – ma już swoją tradycję. W ubiegłych latach odbyły się podobne na temat Bernarda Moranda, Witkacego, Wyspiańskiego i Matejki.

W tym roku do rywalizacji przystąpili uczniowie z klas II-III, którzy do poszerzenia swojej wiedzy na temat ornamentów wykorzystali wybraną literaturę z naszej biblioteki. Najwyższy wynik – 87% - zdobyła Emilia Niewożewska z klasy III b. Na drugim miejscu znalazła się Julia Wachna z klasy III a z wynikiem 64 %, a na trzecim Inez Mogielnicka – 62% - także z klasy III a.

Ogólny wynik – 56% - świadczy o wysokim poziomie, choć w opinii uczestników pytania raczej nie były łatwe – na pewno były urozmaicone i ciekawe , bo oprócz rysunków i fotografii detali i ornamentów, pojawiły się także fotografie roślin i zwierząt (wszak w sztuce natura jest największą inspiracją). O opracowanie online zadbała Pani Anna Świszcz. Za merytoryczną stronę odpowiadała autorka niniejszego podsumowania – Izabela Winiewicz-Cybulska