Czternastu uczniów klas pierwszych naszego liceum podjęło próbę rozwijania swoich zainteresowań historią sztuki w szkolnym konkursie jednoetapowym. Uczniowie musieli się zmierzyć z terminologią związaną z zastosowanymi rozwiązaniami architektonicznymi, rozpoznawaniem tematów ikonograficznych, gatunkami malarskimi oraz występującymi zjawiskami kulturowymi na przestrzeni wieków. Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie :

pierwsze miejsce -Wiktoria Łosiewicz

drugie miejsce ex aequo – Łukasz Ćmiel, Julia Repeć, Izabela Pupeć.

Gratulujemy !

Opr. Hanna Maziarczyk