Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, który odbył się 10 czerwca 2021 r. Do konkursu przystąpiło 182 uczestników.

Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny.

W etapie regionalnym 3 uczennice naszej Szkoły zdobyły nagrody i wyróżnienia:

Natalia Juszczak - zdobyła w klasyfikacji końcowej II miejsce

oraz Matylda Kowalczuk i Emilia Niewożewska otrzymały wyróżnienia.

Uczennice musiały wykazać się dużą wiedzą na temat historii, historii sztuki, tradycji i kultury regionu.

Opiekunem była pani Hanna Maziarczyk.

Konkurs regionalny był organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.

Gratulujemy sukcesu !