W dniu 27.05.21 został przeprowadzano szkolny konkurs biologiczno – chemiczny pod hasłem ,,Białka i aminokwasy – źródło życia”. Konkurs miał formę zdalną, odbył się z wykorzystaniem platformy ,,Testportal”.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań biologią i chemią, ukazanie znaczenia biologii i chemii w celu opisywania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

 

Tabela prezentuje najlepsze wyniki:

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

1

Amelia Karaś

2

Noemi Blicharz

3

Magda Rachańska

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

                                                                                                                   Opracowała Ewa Mróz