W dniu 28.04.2022 został przeprowadzony szkolny konkurs biologiczno – chemiczny pod hasłem ,,Węglowodany - wróg czy przyjaciel”. Konkurs miał formę zdalną, odbył się z wykorzystaniem platformy ,,Testportal”. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań biologią i chemią oraz ukazanie znaczenia zdrowego odżywiania w życiu człowieka.

Zwyciężczynią konkursu została Julia Mich z klasy 3 B.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.

                                                                                                                     Opracowała Ewa Mróz

ORNAMENTY NA PRZESTRZENI WIEKÓW

KONKURS SZKOLNY

 

 

Ornament to motyw zdobniczy stosowany w sztukach plastycznych, dzięki któremu możemy rozpoznać styl danego obiektu. Podstawowe motywy poznajemy już w klasie pierwszej - już wtedy staramy się zapamiętać ich kształty, cechy charakterystyczne i nazwy (czasem dość skomplikowane). Znajomość ornamentyki przydaje się także w realizowaniu własnych projektów. Ornament nie rządzi się zasadami realizmu – często łączy w sobie różne – nawet bardzo fantazyjne – motywy.  Wskazana jest zarówno ich „teoretyczna” znajomość (umiejętność rozpoznawania) jak i praktyczna umiejętność szkicowania.

 

Konkursy online stały się już naszą tradycją, a przygotowanie do nich wymaga zapoznania się z literaturą na dany temat znajdującą się w księgozbiorze biblioteki szkolnej. Tegoroczny konkurs – w formie „elektronicznego testu” – będzie dotyczył ORNAMENTÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW. Uczestnik konkursu powinien znać podstawowe ornamenty w układzie chronologicznym i umieć je rozpoznawać.

 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z następującymi pozycjami znajdującymi się w bibliotece szkolnej:

  1. Wielka księga ornamentów / Natascha Kubisch, Seger Pia Ana. - Warszawa : Wydawnictwo Buchmann, 2010
  2. Ornament : wielka kolekcja / Nikołaj Fiodorowicz Lorentz - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2013
  3. Ornament : przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze / Owen Jones - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2008
  4. Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności / Henry de Morant. - Warszawa : Arkady, 1983
  5. Encyklopedia sztuki dekoracyjnej / Guillaume Janneau - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978.
  6. Słownik terminologiczny sztuk pięknych / [redakcja Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (koordynator), Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota ; współpraca Margarita Kardasz, Bożena Kędzierzawska, Ewa Borowska, Magdalena Witwińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

 

Konkurs odbędzie się dnia 27 maja 2022,  o godzinie 9.40 w sali informatycznej.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe oraz ocena celująca z historii sztuki.

 

                                                                                                                                               A.Świszcz, I.Winiewicz-Cybulska

Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu, który odbył się 10 czerwca 2021 r. Do konkursu przystąpiło 182 uczestników.

Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań regionami turystycznymi Lubelszczyzny.

W etapie regionalnym 3 uczennice naszej Szkoły zdobyły nagrody i wyróżnienia:

Natalia Juszczak - zdobyła w klasyfikacji końcowej II miejsce

oraz Matylda Kowalczuk i Emilia Niewożewska otrzymały wyróżnienia.

Uczennice musiały wykazać się dużą wiedzą na temat historii, historii sztuki, tradycji i kultury regionu.

Opiekunem była pani Hanna Maziarczyk.

Konkurs regionalny był organizowany pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka.

Gratulujemy sukcesu !

 

Dnia 16.06.2021 roku został przeprowadzony szklony konkurs matematyczno – fizyczny. Była to już VI edycja tego konkursu. Cieszy się on corocznie dużym zainteresowaniem.
Zwycięzcą konkursu okazał się Franciszek Drozdowski z klasy 2 B.
Serdecznie gratulujemy!