HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BERNARDA MORANDO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK KANDYDATA

 

Termin

Zdarzenie

Godzina

do 10 czerwca 2022 r.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły (osobiście lub email)

- wniosek o przyjęcie do PLSP cykl nauki 5 lat

- 2 zdjęcia

- zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej.

godz. 8.00 – 15.00

 

14 czerwca 2022 r.

Egzamin praktyczny /rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna/.

Prosimy o przyniesienie na egzamin:

- farby, pędzle, naczynie na wodę

- do szkicowania ołówki, gumka do wycierania

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art.47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej

rozpoczęcie egzaminu 8.45

20 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando.

godz. 9.00

do 01 lipca 2022 r.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do PLSP, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

godz. 8.00 – 15.00

05 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu.

godz. 10.00