LISTA KANDYDATÓW

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. BERNARDA MORANDO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK KANDYDATA

Termin

Zdarzenie

Godzina

do 9 czerwca 2021 r.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły (osobiście lub email)

- wniosek o przyjęcie do PLSP cykl nauki 5 lat

- 2 zdjęcia

- zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej.

godz. 8.00 – 14.00

oprócz 4, 5, 6, 7 maja w związku z przeprowadzanym egzaminem maturalnym

11 czerwca 2021 r.

Egzamin praktyczny /rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzenna/.

Prosimy o przyniesienie na egzamin:

- blok rysunkowy A4

- farby, pędzle, naczynie na wodę

- do szkicowania ołówki, gumka do wycierania

-egzamin ustny nie odbędzie się (zgodnie ze zmianą rozporzadzeń MEN "covid-19' dotyczących szkolnictwa artystycznego)

rozpoczęcie egzaminu 8.45

15 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

im. Bernarda Morando.

godz. 9.00

do 02 lipca 2021 r.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do PLSP, składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

godz. 8.00 – 14.00

06 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu.

godz. 10.00