Odbiór świadectw dojrzałości i wyników egzaminu maturalnego 2019 odbędzie się 4 lipca 2019 roku w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00.