Fotografia artystyczna to nauka praktycznych zagadnień związanych z realizacją prac fotograficznych z zakresu reklamy, reportażu, fotografii kreacyjnej, klasycznej i cyfrowej, oraz nauka obsługi programów do obróbki zdjęć. Uczniowie mają dostęp do ciemni oraz studia fotograficznego.
Zajęcia stanowią teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w zagadnienia związane z nowymi mediami, przygotowują uczniów do funkcjonalnego korzystania z mediów jako narzędzi pracy w procesie twórczym oraz przybliżają rolę mediów w życiu współczesnego człowieka. Celem nauczania specjalności fotografia artystyczna jest wprowadzenie ucznia w problematykę obrazowania i budowania wypowiedzi plastycznej środkami fotograficznymi. Kształcenie wyobraźni i pobudzanie zainteresowań problematyką artystyczną. Pomoc w odkrywaniu przez uczniów własnych predyspozycji artystycznych. Kształtowanie umiejętności wykorzystania języka techniki i technologii fotograficznej w działaniach artystyczno-projektowych. Proces kształcenia w zakresie fotografii rozumianej jako poszukiwanie języka artystycznego wyrazu.

W Liceum Plastycznym jest również przedmiot podstawy fotografii i filmu dla uczniów którzy nie są na specjalności fotografia artystyczna. Zajęcia z podstaw fotografii i filmu są tak prowadzone aby unikać konwencjonalnej formy fotografii. Na zajęciach uczniowie korzystają w sposób twórczy z bogactwa i różnorodności zjawisk, jakimi są fotografia i wideo. Uczniowie zapoznają się z nietypowymi metodami realizacji fotografii w studio (zdjęcia kombinowane z wykorzystaniem wielokrotnej ekspozycji i in.), zdjęcia plenerowe jak również z wykorzystaniem komputera w tworzeniu obrazu fotograficznego i wideo."

Pracownia fotografii - nauczyciel prowadzący p. Paweł Malczenko