W ramach form użytkowych funkcjonuje specjalizacja snycerska. Pracownia snycerska osiągnęła w latach osiemdziesiątych pełnię rozwoju. Dorobek z pracowni i jej rozwój na przestrzeni trzydziestu lat można oglądać w archiwum szkolnym. Początkowo wyroby z drewna sprowadzały się do inkrustowanych pater i kasetek poprzez inkrustowane i rzeźbione patery, toczone świeczniki, ramy rzeźbione do luster, kinkiety i kandelabry z drewna aby pełnią swych możliwości artystycznych i technicznych osiągnąć w meblach projektowanych lub kopiowanych przez uczniów. Pomocą służy kadra doświadczonych i wyspecjalizowanych nauczycieli plastyków, nauczycieli zawodu oraz nauczycieli rysunku technicznego. Kreatywność uczniów na tym wydziale nie kończy się na meblach. Powstają też rzeźby w drewnie, które są niejednokrotnie portretami wybitnych ludzi lub po prostu portretami najbliższych, a także wieloczłonowe kompozycje wyrażające niepokoje i przesłania młodych twórców do współczesnego świata.Ważnym tematem podejmowanym na ćwiczeniach ze snycerki jest temat sakralny. Ukrzyżowanie to temat nie tylko religijny, poprzez ten temat można wyrazić niepokoje egzystencjalne współczesnego człowieka. Oczywiście jest to problem interpretacji artystycznej postaci ludzkiej. Innym tematem sakralnym dosyć często realizowanym w tej pracowni jest temat "Madonna z dzieciątkiem". Temat ten w ujęciu bardziej świeckim niż religijnym był często podejmowany przez artystów doby renesansu i wyrażał humanistyczne podejście do człowieka. Od strony warsztatowej wygląda to następująco: uczniowie wykonują model w glinie na podstawie reprodukcji oryginału aby następnie w swobodnej interpretacji wykonać ten temat w drewnie w technice płaskorzeźby lub rzeźby pełnej.Częstym motywem prac snycerskich jest dekoracja sztukatorska (rzeźbiarska kamienic zamojskich). Płaskorzeźby te posiadają wyraźne wpływy orientalne (wschodnie). Tematem ich są motywy roślinne i antropomorficzne (postać ludzka). Inspiracje te owocują ciekawymi projektami form użytkowych z drewna, począwszy od deseczek do krojenia tak potrzebnych w kuchni a skończywszy na formach bardziej skomplikowanych.

Pracownia snycerstwa - nauczyciel prowadzący p. Tomasz Bełech