Pracownie rysunku i malarstwa - nauczyciele prowadzący p. Dorota Jasek, p. Alicja Kowalska, p. Barbara Szeptuch, p. Maciej Sęczawa.

Celem przedmiotu podstawy projektowania jest przekazanie wiedzy, niezbędnej w każdej specjalności artystycznej. Na zajęciach zapoznajemy się z barwą, fakturą, kompozycją plastyczną, perspektywą, typografią, płaszczyzną, materią i środkami graficznymi. Podstawy projektowania kształtują u ucznia rozwój wyobraźni plastycznej, tworzenie komunikatu wizualnego, oraz sprawność techniczną i manualną.

 

Ta pracownia ma na celu pobudzić i rozwinąć manualne zdolności i kreatywne, przestrzenne myślenie każdego ucznia. Poprzez proste ćwiczenia z obserwacji, powtarzania i interpretacji natury rozumiemy świat dookoła nas i uczymy się z niego czerpać.

 

 

 

Pracownia rzeźby - nauczyciel prowadzący p. Tomasz Bełech