Katalog 70 lecia szkoły - wersja pdf

OGŁOSZENIE:

Od poniedziałku (2 listopada 2015 r.) można będzie odbierać w siedzibie szkoły (ul. Pereca 17) prace z  wystawy absolwentów z okazji jubileuszu.

Jubileusz 70-lecia Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu rozpoczął się złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą założycielki naszego liceum Haliny Rogińskiej.

Następnie nauczyciele, uczniowie i goście udali się do kościoła  pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, który znajduje się pod opieką Ojców Franciszkanów
w Zamościu gdzie uroczystości przewodniczył proboszcz Andrzej Zalewski. Absolwent naszej szkoły ksiądz Krzysztof Krukowski wygłosił homilię. W mszy świętej uczestniczył także ksiądz Marek Dobosz.

Po mszy świętej, w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu, wszyscy zebrani zostali powitani przez pana Piotra Stopę Dyrektora tamtejszej placówki. Dzięki uprzejmości pana Dyrektora mieliśmy przyjemność wysłuchania koncertu przygotowanego przez uczniów szkoły muzycznej.

 

Kolejnym punktem programu było otwarcie uroczystej gali przez panią Dyrektor Marzenę Tadeusz. Po przemówieniu Dyrekcji głos zabrali nasi szanowni goście:
pan Prezydent miasta Zamość Andrzej Wnuk, pan Wizytator Włodzimierz Gorzelańczyk, który odczytał list gratulacyjny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Następnie głos zabrali: pani Wizytator Beata Syczuk, pani Jadwiga Kiszczak st. Wizytator  w stanie spoczynku oraz artysta malarz, absolwent naszego liceum Franciszek Maśluszczak.

Na uroczystej gali pani Wizytator Beata Syczuk wręczyła Nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej następującym pracownikom naszego liceum:
Tomaszowi Bełechowi, Małgorzacie Godzisz, Alicji Kowalskiej oraz Anecie Majewskiej.

Medale, których autorem jest nauczyciel naszego liceum artysta rzeźbiarz pan Bartłomiej Sęczawa, zostały wręczone emerytowanym nauczycielom i pracownikom Liceum Plastycznego oraz tym z nauczycieli, którzy są w służbie naszej szkoły od ponad 20 lat.

Galę uświetniły występy naszych absolwentów: Anny Mroczek, Łukasza Zwolana oraz artysty malarza Kazimierza Kołomyi.

Po przepięknym koncercie naszych absolwentów wszyscy zebrani udali się do Galerii BWA Grodzka 15 gdzie odbył się wernisaż wystawy prac absolwentów i pedagogów Liceum Plastycznego.
Ostatnimi wydarzeniami dnia było otwarcie wystaw prac uczniów w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego  oraz w budynku szkoły.

W GALERII GRODZKIEJ odbył w się wernisaż wystawy PEDAGODZY i ABSOLWENCI, który był kolejnym punktem obchodów Jubileuszu Szkoły. Wszyscy goście  mogli zobaczyć malarstwo, rzeźbę, grafikę i tkaninę artystyczną autorstwa wielu pokoleń absolwentów zamojskiego Liceum Plastycznego. Było to spotkanie z nieżyjącymi już pedagogami, emerytowanymi nauczycielami, uznanymi artystami, profesorami wyższych uczelni oraz lokalnymi twórcami. Swoje prace pokazali nauczyciele pracujący obecnie w Szkole, będący również jej absolwentami.

W CENTRUM SYNAGOGA Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego wyeksponowane zostały wybrane prace dyplomowe ze snycerstwa pochodzące z bogatego archiwum szkolnego.

 

W budynku Szkoły oprócz GALERII SZKOLNYCH, gdzie wyeksponowane zostały archiwalne prace z malarstwa, rysunku, rzeźby, ceramiki i tkaniny artystycznej, udostępnione zostały także  do zwiedzania sale lekcyjne i pracownie oraz Archiwum prac dyplomowych. Zwiedzający mieli okazję do wspomnień, ale też mogli zobaczyć najnowsze dzieła absolwentów z ostatních lat.

 

 

Wieczorem, w browarze Zamość odbył się bal absolwentów w atmosferze radości a jednocześnie nostalgii za upływającym czasem.