Dyrektor: Marzena Tadeusz
Wicedyrektor: Aneta Majewska
Kierownik Sekcji Plastyków:  Tomasz Bełech