W dniach 17 - 19 czerwca 2005 roku obchodziliśmy Jubileusz 60-lecia istnienia naszego liceum. Uroczystościom patronowali Minister Kultury Waldemar Dąbrowski i Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski. Koncert Galowy w sali koncertowej Włościańskiej Orkiestry im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zgromadził licznych dostojnych gości z całej Polski - wśród których znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki i Centrum Edukacji Artystycznej w  Warszawie, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych oraz liczni przyjaciele szkoły, z różnych zakątków świata.

1

Obchodom Jubileuszu towarzyszyły: wystawa prac pedagogów w Muzeum "Arsenał" w Zamościu, wystawa prac absolwentów w  Biurze Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska, wystawa prac uczniów w  budynku szkoły przy Placu Wolności. Goście mieli również okazję zwiedzić archiwum prac uczniowskich oraz nową siedzibę szkoły.

Uroczystości stworzyły doskonałą okazję do wspomnień, które wśród licznie przybyłych gości budziły wzruszenia - w takiej atmosferze przebiegał kameralny koncert zatytułowany "Pamięci tych, którzy odeszli". Te 60-lat pracy wielu ludzi, których łączyła i nadal łączy miłość do sztuki, złożyło się na tradycję szkoły "niezwykłej", uczącej Dobra, Prawdy, Piękna, Wrażliwości. Nauczyciele wraz z uczniami przez lata stworzyli aktywną grupę artystyczną, która nieustannie stymuluje życie artystyczne miasta i całego regionu.

Jubileuszowi towarzyszył zjazd absolwentów - zakończony balem, który zgromadził 250 osób. Mieli oni okazję spotkać się z obecnymi wychowawcami i  nauczycielami szkoły - wspomnieniom nie było końca. Wszyscy zgodnie podkreślali, iż trzy dni to zbyt krótki czas, aby móc w pełni "powrócić do tamtych lat, tamtych wydarzeń". Były to jednak spotkania pełne magii, spotkania ludzi, których łączą wspólne pasje, zainteresowania, dla których sposobem na życie jest sztuka, którzy szukają w świecie piękna i  starają się go tworzyć wokół siebie.