Informacja na temat przydzielenia uczniów do klasy i grupy znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole. Informację można także uzyskać telefonicznie.