Uczniowie z klasy IIA - grupa fotografii artystycznej i grupa snycerska, uczestniczyli w zajęciach plenerowych, które odbyły się w dniach 01-03.06.2022 w Krasnobrodzie. Opiekę nad młodzieżą sprawowali Pan Paweł Malczenko i Pan Wojciech Duklewski. Uczniowie z grupy fotograficznej mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z fotografii krajobrazowej. Podczas kilkudniowego wyjazdu zwiedzaliśmy piękne miejsca i oddawaliśmy się pasji fotografowania. Uczniowie mieli okazję, by uporządkować swoją wiedzę fotograficzną, zacząć używać śmielej aparatu i robić bardziej kreatywne zdjęcia. Podczas pleneru nie było pośpiechu, ani sztywnych reguł. Przyświecał nam cel, by dobrze się bawić poprzez fotografię.

Natomiast uczniowie grupy snycerskiej mieli okazję pierwszy raz tworzyć zespołowo formy rzeźbiarskie pod gołym niebem, w otoczeniu lasu sosnowego i przy akompaniamencie świergotu ptaków. Plenerowe działania rzeźbiarskie umożliwiły uczestnikom oswojenie się z dużymi dłutami oraz nauczyły organizacji miejsca pracy w warunkach polowych. Celem wspólnego wyjazdu było również zintegrowanie uczniów w twórczej i przyjaznej atmosferze, organizowanie wspólnych posiłków, spacerów i wieczornego ogniska. Wyjazd zakończył się pełnym sukcesem twórczym. Młodzież była zadowolona i zdeklarowała chęć ponownego wyjazdu w roku przyszłym.