W czerwcu odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy II a.

Warsztaty prowadziły Panie Justyna Koprowska doradca zawodowy  i  Katarzyna Lipińska specjalista od  pośrednictwa  pracy. Warsztaty miały na celu podsumowanie  działań zrealizowanych  na lekcjach z Doradztwa Zawodowego. Głównym celem zajęć było przygotowanie uczniów przede wszystkim  do świadomego planowania kariery edukacyjnej  i zawodowej. Uczniowie poznawali własne zasoby, mocne i słabe  strony oraz swoje kompetencje.

Prelegentki podkreślały ważne elementy, na które należy zwracać uwagę : aktywność na rynku pracy oraz jak ważna jest komunikacja interpersonalna. Prowadzące skupiły uwagę  na zasady prezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej przy poszukiwaniu pracy. Położony został także akcent na instytucje wspomagające umiejętności poruszania się w świecie zawodów, poszukiwanie pracy i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Warsztaty zorganizowała Hanna Maziarczyk.