W piątek 17 września w siedzibie PLSP w Zamościu odbyło się spotkanie nauczycieli rzeźby  i grupy uczniów z  doktorem habilitowanym panem Piotrem  Twardowskim, profesorem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,  na temat: “Bryła, płaszczyzna, linia jako elementy definiujące kompozycję rzeźbiarską - podstawy kompozycji przestrzennej w dydaktyce”.  

W warsztatach wzięli udział nauczyciele z Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania, z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie oraz nauczyciele z naszego liceum. Było to  drugie spotkanie z panem profesorem w ramach  doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych i placówek. 

„ Alfabet rzeźby...” - myślę, że każdy z uczestników warsztatów zgodzi się ze mną jak dobrze i trafnie te dwa krótkie słowa oddają charakter i cel tego wydarzenia.  

Pan prof. Piotr Twardowski – rzeźbiarz, pedagog, absolwent PLSP w Zamościu, jest moim zdaniem szczególną postacią w środowisku rzeźbiarskim Polski i poza jej granicami.  Powitał uczestników warsztatów słowami Sokratesa: „Nie mogę nikogo niczego nauczyć. Mogę tylko sprawić, że zaczną myśleć”. Mam wrażenie, że w swoich warsztatach prowadzący dotyka istoty nauki o rzeźbie, definiuje i określa w sposób konkretny, bez dwuznaczności i domysłów obszary wyobraźni i tak dla nas ważnej intuicji rzeźbiarskiej, którą trudno czasem jednak ubrać w słowa. Odkrywa przed nami na nowo podstawowe pojęcia: formy, relacji, kompozycji, statyki, dynamiki, balansu, ciężaru, osi, płaszczyzny, linii. Tworzy z nich swego rodzaju „alfabet rzeźby...”, którym posługuje się z wielką precyzją i który pozwala mu konsekwentnie budować architekturę widzianego przez nas przedmiotu, konstruuje tym samym coś na kształt „fenomenologii widzenia”. 

Dziękujemy Panu Profesorowi za bardzo wysoką jakość merytoryczną warsztatów i mamy nadzieję na dalszą współpracę. 

  

                                                                                               opracował: Jacek Kołodziejczyk 

W dniu 17 września 2021 roku uczniowie naszego liceum uczestniczyli w spotkaniu z ambasadorem Olimpiady Zwolnieni z Teorii - platformy stworzonej przez Fundację o tej samej nazwie (dawniej Social Wolves). Uczestnicy programu zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu platformy zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Realizując projekt, który w realny sposób zmienia świat na lepsze, np. piknik naukowy, aplikację mobilną do dzielenia się wydarzeniami w okolicy, mamy wpływ na swoje otoczenie!
Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty, a przy okazji zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Poza tym dołączają do społeczności tysięcy aktywnych osób, które wspólnie działają dla dobra swojego otoczenia, regularnie spotykając się i zakładając razem biznes. Ponadto nawiązują nowe znajomości owocujące współpracą przy kolejnych projektach.

 

     W malowniczej wsi Kniazie koło Lubyczy Królewskiej, 16 września 2021 r. odbył się plener malarski dla grupy uczniów klas IV i II b. Miejsce to ma wiele malowniczych walorów. Niewątpliwie jednym z nich są ruiny cerkwi pod wezwaniem św. Paraskewii. Jak czytamy w opisie przed wejściem na teren budynku, „świątynia powstała w latach 1798 – 1806, ufundowana przez lubyckich kniaziów. Okazałą budowle zaprojektował Szymon Tarnawski. Wnętrze świątyni zdobiły polichromie oraz XVIII wieczny ikonostas z obrazem Jezusa Chrystusa. W  pobliżu znajduje się murowana dzwonnica parawanowa i rozległy cmentarz, na którym zachowało się wiele nagrobków z warsztatów bruśnieńskich. Na wielu z nich można odczytać inskrypcje zapisane łaciną i cyrylicą. Wokół cerkwi i na cmentarzu rosną piękne, bardzo stare drzewa, które zasługują na miano pomników przyrody.”
W trakcie pleneru uczniowie malowali wybrane przez siebie elementy krajobrazu i architektury. Większość prac powstała w technice olejnej. Uczniowie pracowali pod opieką pani Doroty Jasek i pani Wiolety Kapuścińskiej.

W dniu 15 września 2021 r.,  odbył się plener fotograficzny w Zwierzyńcu. Uczestniczyli w nim uczniowie PLSP w Zamościu z klasy: III a, II a i klasy I b specjalizacji fotografia artystyczna. Organizatorami byli pan Tomasz Bełech i pan Paweł Malczenko, a opiekę podczas wyjazdu sprawowali: pan Paweł Malczenko i pan Wojciech Duklewski. Jednym z zamysłów pleneru było wykorzystanie walorów krajobrazowych  naszego regionu. Uczniowie dowiedzieli się, jakie obowiązują zasady prawidłowej kompozycji w fotografii przyrodniczej oraz poznali różne techniki przy fotografowaniu np. pejzażu, zwierząt, roślin czy fotografii macro. Uczestnicy pleneru przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu fotograficznego wykonali zdjęcia motywów dostrzeżonych w najbliższym otoczeniu w formie zbliżeń jak i szerszym planie ćwicząc głębię ostrości i kompozycję. Zajęcia plenerowe miały na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.