W dniu 30.09 po uroczystym przekazaniu sztandaru PLSP im. B. Morando i złożeniu ślubowania przez uczniów klas pierwszych, odbyły się otrzęsiny.

W zabawie wzięły udział klasy pierwsze wraz z wychowawcami.

Wydarzenie zorganizowały klasy drugie pod opieką Pani Małgorzaty Godzisz i Pana Mateusza Kitki. 

W dniu 29.09.2022 odbyła się wycieczka do Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim.

Wzięli w niej udział uczniowie klasy IIb oraz troje uczniów z klasy IVa. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Paweł Malczenko i Mateusz Kitka.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z bogatymi zbiorami muzeum. Jest to prywatna placówka muzealna gromadząca eksponaty z dziedziny fotografii, historii fotografii, techniki fotograficznej; prezentująca zabytkowy sprzęt fotograficzny oraz historyczną literaturę i prasę specjalistyczną. Właściciel Pan Antoni Flaczek zorganizował nam również wykład z historii fotografii oraz pokaz diaporam. Rozmawialiśmy w przyjacielskiej atmosferze o kondycji fotografii współczesnej i o tym jaki wpływ na nią miały działania dawnych mistrzów. Obejrzeliśmy i omówiliśmy również wystawę fotograficzną pt. „Prześwietlenia” Alicji Przybyszowskiej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w prezentacji zbiorów i dorobku muzeum przez Pana Antoniego, dzień okazał się bardzo owocny w wiedzę i doświadczenie dla uczniów naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy zadeklarowali chęć powrotu do swoistej „świątyni fotografii” w Janowie Lubelskim. 

We wtorek 27 września 2022 r. młodzież naszej szkoły spotkała się z trasowiczem ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, której celem jest zachęcanie młodych ludzi do zmiany swojego otoczenia poprzez realizację własnych projektów społecznych. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, z jakich etapów składa się Olimpiada, jak przebiega cały proces i gdzie może szukać wsparcia podczas realizacji swoich inicjatyw i dlaczego warto być jednym ze Zwolnionych. 

Pierwsze miesiące roku szkolnego to okres adaptacyjny dla nowych uczniów szkoły. We wrześniu prowadzone były działania integracyjne mające na celu pomoc uczniom w przejściu do nowego etapu edukacyjnego, pokonaniu lęków i obaw z tym związanych oraz świadomym włączeniu się do grona rówieśników.

Po dniu 22.09.2021 r. przyszedł czas na zajęcia integracyjne, których inicjatorkami były pedagog i psycholog szkolny. W ramach zajęć uczniowie klas I wraz z wychowawcami mieli możliwość przełamania pierwszych lodów, poznania się i znalezienia łączących ich wspólnych cech. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów. Z pewnością takie spotkania pozwalają wyzwolić pozytywną energię w grupie.