Start KONKURSY, PLENERY

Konkursy - Plenery

XII Ogólnopolski Plener Malarski „ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

Regulamin

XII edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego

ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

I. Organizator:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
  • Wydarzenie wpisane do kalendarza MKiDN

II. Zasady organizacji pleneru

1. Plener malarski adresowany jest do uczniów klas II i III liceów plastycznych publicznych

     i niepublicznych.

2. Szkoły delegują maksymalnie 2 uczniów z klas II-III (organizator zastrzega sobie    

     możliwość wystawienia trójosobowego zespołu).

3. Plener odbywa się na terenie Zamościa, które jest miastem renesansowym o założeniu

     idealnym, należy do Skarbów Dziedzictwa Narodowego i jest umieszczone

     na Liście UNESCO.

4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice:

     olej, tempera, akryl, akwarela, pastel i in.

5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną).

6. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru.

7. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. Cele

1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:

   - uwzględnienie cech charakterystycznych dla “miasta idealnego”,

   - zamojski detal architektoniczny,

   - zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,

   - pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,

   - praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej.

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych.

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu

     i manieryzmu w Polsce.

4. Specyfika pracy w plenerze – utrwalanie umiejętności obserwacji

   i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej.

5. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

IV. Temat : Impresje malarskie na temat architektury Miasta Zamość

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi ze sobą materiały i przybory do pracy

     w plenerze (organizator zapewnia sztalugi plenerowe i sztywne podkłady).

2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu,

3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.)

4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie

     realizacje, które będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

VI. Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

1. Komisję powołuje Dyrektor Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu.

2. W skład Komisji wchodzą artyści, wykładowcy wyższych uczelni artystycznych

   oraz teoretycy sztuki.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych

   dla uczestników konkursu.

7. Nagrody zostaną wręczone w dniu 08.06.2018r.(piątek) godz.14.00

 

VII. Szczegółowe informacje:

Terminy pleneru:

1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane

   są do25 maja 2018 r.

2. Plener trwa od 4 czerwca do 8 czerwca 2018 r.

3. Koszt pleneru wynosi 350 zł. (koszty pobytu w bursie i wyżywienia jednej osoby).

   wpłaty na konto organizatora prosimy dokonać do 28 maja 2018 r.

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym im. Bernarda Morando w Zamościu

nr Konta: 12124020051111001029930101

Zakwaterowanie:

Bursa Międzyszkolna nr 2, ul. Szczebrzeska 41

tel/fax 84 6412486

www.bursa2zamosc.pl

e-mail bursanr2zamosc@interia.pl

Adres do korespondencji :

Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu ul. Pereca 17

22-400 Zamość tel./fax 84 6392322

e-mail:plsp@poczta.onet.pl

Kontakt

Kierownik organizacyjny – Tomasz Bełech 608207456

Komisarz Pleneru – Maciej Sęczawa 504637011

Sekretarz Jury - Katarzyna Artymiak 535761520

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową lub faxem.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.

 

Protokół - Konkurs Plastyczny pt. "Mój Zamość"

PROTOKÓŁ PDF

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godz.11 w Holu Ratusza

 

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ PAN ANDRZEJ WNUK I LICEUM PLASTYCZNE im. B. MORANDO w ZAMOŚCIU ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

konkurs unesco

REGULAMIN

KARTA

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu GENIUSZ KRESÓW pt. “Mieczysław Kosz – legenda jazzu”

     Głównym założeniem konkursu plastycznego GENIUSZ KRESÓW jest spotkanie z niezwykłymi postaciami świata sztuki, które wywodzą się z tzw. kresów wschodnich.
     Niektórzy znani są z lektur szkolnych, inni zapomniani, a warto ich przypomnieć, poznać bliżej. Są wśród nich poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o szczególnej wrażliwości, pasjonaci, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji, często w niesprzyjających okolicznościach. Konkurs jest próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w inny czas, miejsca , których już nie ma....
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich tak oryginalne widzenie sztuki może być nadal wartością we współczesnym świecie?
     W trzech dotychczasowych odsłonach konkursu młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom niezwykłych indywidualistów. Edmund Monsiel, Bruno Schulz i Bolesław Leśmian – stali się inspiracją do stworzenia ciekawych, oryginalnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie odczytuje postawę artysty z minionej epoki. Uniwersalizm tej sztuki staje się kopalnią kreatywności.
     Kolejna czwarta już edycja konkursu jest dedykowana postaci genialnego niewidomego pianisty, jakim był MIECZYSŁAW KOSZ. Wywodzący się z głębokiej prowincji, obciążony niepełnosprawnością artysta, potrafił rozwinąć niezwykle oryginalny język muzyczny. Dorastał i tworzył w trudnych czasach PRL– u, brał udział w wielu koncertach, festiwalach. Doceniony przez muzyków, krytyków, odnoszący sukcesy w kraju i za granicą, otoczony przyjaciółmi, był jednak człowiekiem samotnym i nieszczęśliwym, zmagającym się ze wszelkimi przeciwnościami losu. Jego życie, to pełna dramatycznych momentów, niezwykle intrygująca opowieść. Żył zbyt intensywnie, za krótko. Pozostawił muzykę, swój smutek, i swoją, jak mówił o życiu, dramatyczną historię. Być może tym razem, jazz i atmosfera tamtego czasu, a przede wszystkim kondycja człowieka, staną się inspiracją do powstania interesujących dzieł plastycznych.
                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

>>REGULAMIN<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA DLA SZKOŁY<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

 

 

 

V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki „Dwa światy”

     5 sierpnia 2016 r. w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego (dawnym Kasynie Kozackim na Plantach) - oddziale Muzeum Zamojskiego w Zamościu -  odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy: V Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. „Dwa światy”.

1 plakat

Honorowy Patronat objął:  Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

Honorowym Patronatem Artystycznym:

Comitato Archivio artistico - documentario Gierut, Marina di Pietrasanta, Museo Ugo Guidi - MUG i Associazione „Amici del Museo Ugo Guidi” ONLUS,  Forte dei Marmi (Włochy)

Organizator: Zamojskie Towarzystwo „RENESANS”

ul. Ormiańska 3, 22-400 Zamość, tel. 84 6391808

WWW.towarzystwo-renesans.pl

Partner: Muzeum Zamojskie w Zamościu.

ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość, tel. 84 6386494

WWW.muzeum-zamojskie.pl

Kuratorka biennale: Elżbieta Gnyp

 

Piąta edycja Biennale pt. „Dwa światy” zorganizowana w hołdzie wielkiemu poecie Bolesławowi Leśmianowi, mieszkańcowi dawnego Zamościa, odnosi się do dwoistości światów występujących w jego poezji, w twórczości plastycznej, bywa że i w życiu człowieka. Związki poety z Zamościem sięgają lat 1922 – 1935, w których Bolesław Leśmian mieszkał wraz z rodziną, prowadził kancelarię notarialną ale nade wszystko pisał wiersze.

  Wystawa ma charakter międzynarodowy. Uczestniczy w niej 32 artystów o różnorodnej ekspresji twórczej i pracujących w różnych dziedzinach sztuki. Do grona miłośników poezji Leśmiana i Zamościa, obok artystów z: Bułgarii, Rosji, Słowacji, Mołdawii biorących udział w poprzednich edycjach,  dołączyli artyści z Włoch, Francji i Niemiec. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ok. 100 dzieł sztuki, które wprowadzą widza w sferę wyobraźni skoncentrowanej wokół świata twórczej wyobraźni. Skłonią do własnych poszukiwań i odniesień, jednocześnie wskazując obfitość i różnorodność w jej interpretacji. Wystawa jest refleksją nad transcendencją człowieka we współczesnym świecie. Udział biorą artyści: Krzysztof Marek Bąk, Eugeniusz Delekta i Katarzyna Handzlik z Bielska - Białej,  Zofia Kosiorek-Poździk (Płoskie k/Zamościa), Zygmunt Jarmuł, Alicja Kowalska i  Donat Kowalski ze Szczebrzeszyna, Stanisław Mazuś (Tychy), Lidia Małyszko-Ramik i  Tadeusz Ramik z Gdańska,  Dariusz Mlącki, Katarzyna Orthwein, Barbara Szubińska i Wojciech Zembrzuski z Warszawy, Marian Molenda (Nysa), Elżbieta Hałasa i Włodzimierz Pastuszak z Bielawy, Łucja Piwowar-Bagińska (Chmielowice), Milena Romanowska (Łódź), Agnieszka Sitko (Mikołów), Maja Wojnarowska (Łąck), Joanna Brześcińska-Riccio Massimo Facheris, Marta Gierut, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita  z Włoch,  Agnieszka Szenberg z Francji, Karol Mazuś z Niemiec oraz z Zamościa: Tomasz Bełech, Bogusław Bodes, Maria Małyszko-Jarzębicka i Elżbieta Gnyp.

      Wystawa zakorzeniona jest w obszarze tradycji sztuki, ale jednocześnie otwarta na nowe rozwiązania, nowe media i nowe przestrzenie artystycznej wypowiedzi. Wśród prezentowanych na wystawie dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, reliefu są prace sztuki nowych mediów (formy grafiki komputerowej). Po raz pierwszy na leśmianowej wystawie zaprezentowana będzie interpretacja świata poezji Leśmiana wyrażona w tkaninie artystycznej.

     Wystawie towarzyszy katalog opatrzony wstępem o twórczej inspiracji poezją Bolesława Leśmiana pt. Sztukpięknośc poezji Leśmiana autorstwa dr hab. Krzysztofa Marka Baka, Myśląc o Polsce… Lodovika Gieruta oraz o partnerstwie artystycznym Vittorio Guidi, reprodukcjami dzieł prezentowanych na wystawie, biogramami artystów, wierszami Bolesława Leśmiana oraz fotografiami Zamościa z czasów obecności w nim poety oraz dzisiejszego.

Informuję, że gromadzona od 2009 r. przez Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” „Leśmianowa Kolekcja Sztuki” w roku bieżącym powiększy się o kolejne dzieła przekazane przez artystów: Krzysztof Marek Bąk, Joanna Brześcińska-Riccio, Eugeniusz Delekta, Massimo Facheris, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita oraz Lodowicko Gierut (płaskorzeźba Marty Gierut,) którzy  biorą udział w tegorocznej wystawie.

     Wystawa ze zbiorów „Leśmianowej Kolekcji Sztuki” w terminie lipiec – sierpień 2016 r.  będzie wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi „Mowy Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie

Wystawę międzynarodową - V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki zrealizowano przy współudziale finansowym: Miasta Zamość, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,  Powiatu Zamojskiego oraz darczyńców: Biura Turystycznego „INTUR”, Sklepu „Paleta”, Drukarni „Attyla”, Liceum Plastycznego w Zamościu, Restauracji „Padwa”, Archiwum Państwowego w Zamościu, Teresy Renaty Bodys, Radosława Bodysa, Jana Hawrylaka.  

Patronat Medialny: Tygodnik Zamojski, Zamość onLine, Zamojskie Kwartalnik Kulturalny, Akcent. Organizatorzy Biennale składają wszystkim serdeczne podziękowania. 

    Elżbieta Gnyp

                                                                                                     kuratorka biennale

Wystawa czynna: od 5 sierpnia do 30 września 2016 r. w godz. 10.00-17.00 (oprócz poniedziałków)

2 zaproszenie

3 zaproszenie

 

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01