Start KONKURSY, PLENERY

Konkursy - Plenery

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. GENIUSZ KRESÓW pt. Jan Zamoyski – człowiek renesansu

INFORMACJA O KONKURSIE

     Konkurs plastyczny GENIUSZ KRESÓW ma w swym założeniu przypomnieć młodzieży szkół plastycznych różne postaci ze świata kultury
i sztuki, które wywodzą się z regionu kresów wschodnich, miejsca na pograniczu wielu kultur i tradycji.
    Są to poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o niezwykłej wrażliwości, pasji, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji.
Konkurs jest nie tylko próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w miejsca , których już nie ma, ale też zwróceniem uwagi na to, że dzieło jest wieczne, że odkrywane ponownie nabiera innych znaczeń, może być nadal aktualne.
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich bardzo indywidualne spojrzenie na sztukę, może być nadal wartością we współczesnym świecie?
    W poprzednich edycjach młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom twórców niezwykłych, zagadkowych i oryginalnych. Świat wyobraźni Monsiela, Schulza, Leśmiana czy Kosza, ich życie i dzieło, stały się inspiracją do powstania ciekawych i bardzo różnorodnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie interpretuje postawę artysty z innej epoki. Okazuje się, jak jest wiele uniwersalnych i aktualnych elementów, które mogą nawiązać nowy dialog, jak podobna jest wrażliwość i wyobraźnia współczesnej młodzieży.
     Przy okazji piątej już edycji konkursu nie można pominąć sylwetki najistotniejszej dla dziejów nie tylko naszego miasta i regionu ale też Polski, wielkiego umysłu epoki renesansu – JANA SARYUSZA ZAMOYSKIEGO. Był nie tylko kanclerzem, hetmanem, wybitnym strategiem, dyplomatą i najważniejszym doradcą królewskim. Ten potężny magnat był oddanym patriotą, doskonale wykształconym prawnikiem – humanistą, zainteresowanym filozofią, teologią, muzyką, sztuką, medycyną, architekturą. Mecenas kultury i sztuki, założyciel miasta idealnego - Zamościa i Ordynacji Zamojskiej, fundator Akademii Zamojskiej był niezwykle skuteczny i konsekwentny w swoich działaniach, nie dzielił ale łączył, nie burzył a budował. Prawdziwy kosmopolita, otwarty, tolerancyjny.
     Jan Zamoyski to genialny wszechstronny reżyser - wizjoner, którego dzieło nadal zadziwia i inspiruje.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

LISTA ZBIORCZA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

XII Ogólnopolski Plener Malarski „ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

PROGRAM PLENERU - PDF

Regulamin

XII edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego

ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

I. Organizator:

  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
  • Wydarzenie wpisane do kalendarza MKiDN

II. Zasady organizacji pleneru

1. Plener malarski adresowany jest do uczniów klas II i III liceów plastycznych publicznych

     i niepublicznych.

2. Szkoły delegują maksymalnie 2 uczniów z klas II-III (organizator zastrzega sobie    

     możliwość wystawienia trójosobowego zespołu).

3. Plener odbywa się na terenie Zamościa, które jest miastem renesansowym o założeniu

     idealnym, należy do Skarbów Dziedzictwa Narodowego i jest umieszczone

     na Liście UNESCO.

4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice:

     olej, tempera, akryl, akwarela, pastel i in.

5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną).

6. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru.

7. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. Cele

1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:

   - uwzględnienie cech charakterystycznych dla “miasta idealnego”,

   - zamojski detal architektoniczny,

   - zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,

   - pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,

   - praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej.

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych.

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu

     i manieryzmu w Polsce.

4. Specyfika pracy w plenerze – utrwalanie umiejętności obserwacji

   i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej.

5. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

IV. Temat : Impresje malarskie na temat architektury Miasta Zamość

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi ze sobą materiały i przybory do pracy

     w plenerze (organizator zapewnia sztalugi plenerowe i sztywne podkłady).

2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu,

3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.)

4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie

     realizacje, które będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

VI. Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

1. Komisję powołuje Dyrektor Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu.

2. W skład Komisji wchodzą artyści, wykładowcy wyższych uczelni artystycznych

   oraz teoretycy sztuki.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych

   dla uczestników konkursu.

7. Nagrody zostaną wręczone w dniu 08.06.2018r.(piątek) godz.14.00

 

VII. Szczegółowe informacje:

Terminy pleneru:

1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane

   są do25 maja 2018 r.

2. Plener trwa od 4 czerwca do 8 czerwca 2018 r.

3. Koszt pleneru wynosi 350 zł. (koszty pobytu w bursie i wyżywienia jednej osoby).

   wpłaty na konto organizatora prosimy dokonać do 28 maja 2018 r.

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym im. Bernarda Morando w Zamościu

nr Konta: 12124020051111001029930101

Zakwaterowanie:

Bursa Międzyszkolna nr 2, ul. Szczebrzeska 41

tel/fax 84 6412486

www.bursa2zamosc.pl

e-mail bursanr2zamosc@interia.pl

Adres do korespondencji :

Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu ul. Pereca 17

22-400 Zamość tel./fax 84 6392322

e-mail:plsp@poczta.onet.pl

Kontakt

Kierownik organizacyjny – Tomasz Bełech 608207456

Komisarz Pleneru – Maciej Sęczawa 504637011

Sekretarz Jury - Katarzyna Artymiak 535761520

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową lub faxem.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia wersja PDF

REGULAMIN

Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.

 

Protokół - Konkurs Plastyczny pt. "Mój Zamość"

PROTOKÓŁ PDF

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godz.11 w Holu Ratusza

 

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ PAN ANDRZEJ WNUK I LICEUM PLASTYCZNE im. B. MORANDO w ZAMOŚCIU ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

konkurs unesco

REGULAMIN

KARTA

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu GENIUSZ KRESÓW pt. “Mieczysław Kosz – legenda jazzu”

     Głównym założeniem konkursu plastycznego GENIUSZ KRESÓW jest spotkanie z niezwykłymi postaciami świata sztuki, które wywodzą się z tzw. kresów wschodnich.
     Niektórzy znani są z lektur szkolnych, inni zapomniani, a warto ich przypomnieć, poznać bliżej. Są wśród nich poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o szczególnej wrażliwości, pasjonaci, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji, często w niesprzyjających okolicznościach. Konkurs jest próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w inny czas, miejsca , których już nie ma....
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich tak oryginalne widzenie sztuki może być nadal wartością we współczesnym świecie?
     W trzech dotychczasowych odsłonach konkursu młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom niezwykłych indywidualistów. Edmund Monsiel, Bruno Schulz i Bolesław Leśmian – stali się inspiracją do stworzenia ciekawych, oryginalnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie odczytuje postawę artysty z minionej epoki. Uniwersalizm tej sztuki staje się kopalnią kreatywności.
     Kolejna czwarta już edycja konkursu jest dedykowana postaci genialnego niewidomego pianisty, jakim był MIECZYSŁAW KOSZ. Wywodzący się z głębokiej prowincji, obciążony niepełnosprawnością artysta, potrafił rozwinąć niezwykle oryginalny język muzyczny. Dorastał i tworzył w trudnych czasach PRL– u, brał udział w wielu koncertach, festiwalach. Doceniony przez muzyków, krytyków, odnoszący sukcesy w kraju i za granicą, otoczony przyjaciółmi, był jednak człowiekiem samotnym i nieszczęśliwym, zmagającym się ze wszelkimi przeciwnościami losu. Jego życie, to pełna dramatycznych momentów, niezwykle intrygująca opowieść. Żył zbyt intensywnie, za krótko. Pozostawił muzykę, swój smutek, i swoją, jak mówił o życiu, dramatyczną historię. Być może tym razem, jazz i atmosfera tamtego czasu, a przede wszystkim kondycja człowieka, staną się inspiracją do powstania interesujących dzieł plastycznych.
                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

>>REGULAMIN<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA DLA SZKOŁY<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

 

 

 

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01