Start KONKURSY, PLENERY

Konkursy - Plenery

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. GENIUSZ KRESÓW pt. Jan Zamoyski – człowiek renesansu

INFORMACJA O KONKURSIE

     Konkurs plastyczny GENIUSZ KRESÓW ma w swym założeniu przypomnieć młodzieży szkół plastycznych różne postaci ze świata kultury
i sztuki, które wywodzą się z regionu kresów wschodnich, miejsca na pograniczu wielu kultur i tradycji.
    Są to poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o niezwykłej wrażliwości, pasji, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji.
Konkurs jest nie tylko próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w miejsca , których już nie ma, ale też zwróceniem uwagi na to, że dzieło jest wieczne, że odkrywane ponownie nabiera innych znaczeń, może być nadal aktualne.
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich bardzo indywidualne spojrzenie na sztukę, może być nadal wartością we współczesnym świecie?
    W poprzednich edycjach młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom twórców niezwykłych, zagadkowych i oryginalnych. Świat wyobraźni Monsiela, Schulza, Leśmiana czy Kosza, ich życie i dzieło, stały się inspiracją do powstania ciekawych i bardzo różnorodnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie interpretuje postawę artysty z innej epoki. Okazuje się, jak jest wiele uniwersalnych i aktualnych elementów, które mogą nawiązać nowy dialog, jak podobna jest wrażliwość i wyobraźnia współczesnej młodzieży.
     Przy okazji piątej już edycji konkursu nie można pominąć sylwetki najistotniejszej dla dziejów nie tylko naszego miasta i regionu ale też Polski, wielkiego umysłu epoki renesansu – JANA SARYUSZA ZAMOYSKIEGO. Był nie tylko kanclerzem, hetmanem, wybitnym strategiem, dyplomatą i najważniejszym doradcą królewskim. Ten potężny magnat był oddanym patriotą, doskonale wykształconym prawnikiem – humanistą, zainteresowanym filozofią, teologią, muzyką, sztuką, medycyną, architekturą. Mecenas kultury i sztuki, założyciel miasta idealnego - Zamościa i Ordynacji Zamojskiej, fundator Akademii Zamojskiej był niezwykle skuteczny i konsekwentny w swoich działaniach, nie dzielił ale łączył, nie burzył a budował. Prawdziwy kosmopolita, otwarty, tolerancyjny.
     Jan Zamoyski to genialny wszechstronny reżyser - wizjoner, którego dzieło nadal zadziwia i inspiruje.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

LISTA ZBIORCZA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Więcej artykułów…

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01