Start SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Szkolny klub wolontariatu

Lubimy wywoływać uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży

     Po raz kolejny w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu nasza szkoła włączyła się w działalność dobroczynną na rzecz społeczności lokalnej. Tym razem zaangażowaliśmy się w akcję malowania oddziału dla dzieci i młodzieży w Książnicy Zamojskiej.


Wolontariat w bibliotece

     Nasi wolontariusze starają się na różne sposoby pomagać tym, którzy tego potrzebują dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Tak stało się i tym razem. W dniach 27-28. 03.2018 r. młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z nadejściem wiosny wykonała malunki na ścianie w Książnicy Zamojskiej, przygotowując tym samym pomieszczenie klubowe dla przyszłych WOLONTARIUSZY1f603.
                                                    Nie robią tego dla pieniędzy, ale dla uśmiechu1f603i uścisku dłoni.

Wielkanocna zbiórka żywności

      W piątek 16 marca br. zaczęła się dwudniowa zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych. Do akcji zbierania produktów dla najmniej zamożnych przyłączyli się również i nasi wolontariusze: Alicja Siemko, Michał Czugała, Wiktoria Pokryszka, Iwona Łyś z klasy I b oraz Dominika Fiodun i Gabriela Makochoń z klasy II a. Uczniowie zbierali żywność w następujących sklepach: Biedronka, ul. Lwowska, PSS Społem, ul. Nowy Rynek, PSS Społem, ul. Reja. Łącznie zebrano 522,78 kg żywności, następnie przygotowano 62 paczki żywnościowe, które trafią do najbardziej potrzebujących osób z Zamościa.

" Nie trzeba było dużych pieniędzy, tylko serca i chęci by dołożyć produkt do oznakowanych koszy z napisem Wielkanocna Zbiórka Żywności".

                                                                                                                  Opr. Katarzyna Manachiewicz

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna,
bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych,wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Program Szkolnego Klubu Wolontariusza
1. Współpraca z Zamojskim Centrum Wolontariatu. Uczestnictwo młodzieży, opiekunów szkoleniach prelekcjach, warsztatach itp. organizowanych prze Zamojskie Centrum Wolontariatu.
2. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (pogadanki, ulotki, gablota szkolna, artykuły na szkolnej stronie internetowej).
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją.
4. Stałe rekrutacje wolontariuszy.
5. Diagnoza potrzeb w środowisku lokalnym (spotkania opiekunów z przedstawicielami instytucji, placówek oświatowych).
6. Diagnoza cech osobowości wolontariusza w celu skierowania go do odpowiedniej pracy.
7. Wprowadzenie wolontariuszy w środowisko, w którym będą pracować. Zapoznanie ze specyfiką powierzonych zadań. Zapoznanie z koordynatorami.
8. Organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych wszystkich członków SKW.
9. Monitorowanie przez opiekunki pracy wolontariuszy.
10. Udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje lub za zgodą Dyrektora Szkoły pod nadzorem opiekuna Klubu.
11. Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych.

GRUPA WOLONTARIUSZY "PLASTRY"

Grupa wolontariuszy

AKCJE WOLONTARIUSZY

Akcje wolontariuszy  w roku szkolnym 201617

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01