REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO - 2017 r.

Termin

Zdarzenie

Godzina

od 9 maja 2017r.

do

13 czerwca 2017r.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły/wniosek o przyjęcie do LP, 2 zdjęcia oraz zaświadczenie o uczęszczaniu do III klasy gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej /.

godz. 8.00 – 15.00

14 czerwca 2017r.

Egzamin praktyczny /rysunek, malarstwo i modelowanie/.

Prosimy o przyniesienie na egzamin:

 • blok rysunkowy /A3/
 • farby
 • pędzle, naczynie na wodę
 • do szkicowania ołówki, gumka do wycierania

rozpoczęcie egzaminu godz. 8.30

14 czerwca 2017r.

Rozmowy kwalifikacyjne /ustny egzamin ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum/.

8.30 – 15.00

16 czerwca 2017r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I klasy liceum plastycznego.

godz. 14.00

Do 30 czerwca 2017r.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do LP, składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

godz. pracy sekretariatu

5 lipca 2017r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy LP.

godz. 14.00

Warsztaty

GIMBAZA

 

Harmonogram warsztatów dla gimnazjalistów w roku 2017.

 • 04, 11, 18, 25 marca
 • 01, 22, 29 kwietnia
 • 13, 20, 27 maja

Zajęcia rozpoczynają się 04 marca 2017 r. o godzinie 10.00.

Zapisy na warsztaty pod telefonem 84-6392322

KONKURS PLASTYCZNO – HISTORYCZNY pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO

pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”

1.ORGANIZATOR

 • Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
 • 2.PATRONAT
 • Prezydent Miasta Zamość – p. Andrzej Wnuk
 • 3.FORMUŁA KONKURSU

 

 - Konkurs jest skierowany do szkół gimnazjalnych, ośrodków kultury, warsztatów plastycznych oraz kół zainteresowań regionu zamojskiego;

 - Celem konkursu jest utrwalenie wiadomości na temat zabytków architektonicznych Zamościa, poznanie jego historii a także sprawdzenie umiejętności plastycznych uczniów;

 - Tematem konkursu jest Zespół Staromiejski Zamościa - obiekty znajdujące się w jego obrębie;

 - Praca konkursowa powinna obejmować interpretację plastyczną wybranego obiektu oraz opis ( historię, funkcję) w dowolnej ale zwięzłej formie.

 2.UCZESTNICY

  - do konkursu mogą przystąpić uczniowie II i III klasy gimnazjum oraz uczestnicy plastycznych i historycznych kół zainteresowań działających przy placówkach kulturalnych;

3.WYMOGI FORMALNE PRAC KONKURSOWYCH

 - praca konkursowa powinna składać się z pracy plastycznej wykonanej w wybranej technice malarskiej, graficznej lub rysunkowej oraz pracy pisemnej wykonanej w dowolnej formule na temat wybranego zabytku;

 1. format – A2, A3
 2. ilość prac – min. 1, max. 4
 3. do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje:

-          imię i nazwisko autora

-          klasę

-          wiek

-          imię i nazwisko nauczyciela, instruktora

-          nazwę i adres szkoły, placówki

-          kartę uczestnika z oświadczeniem rodzica

 

- prace należy dostarczyć na adres:

LICEUM PLASTYCZNE im. Bernarda Morando

22-400 ZAMOŚĆ

ul. Pereca 17

6 .CZAS TRWANIA KONKURSU

- termin nadsyłania prac upływa z końcem 18 marca 2016 roku;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 marca 2016 roku, wyniki i termin wernisażu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Liceum Plastycznego oraz przekazane do poszczególnych szkół i placówek;

7.JURY, NAGRODY

- Dyrektor LP w Zamościu powoła jury, w skład którego wejdą nauczyciele Liceum Plastycznego: historycy sztuki, artyści plastycy;

- Jury dokona wyboru prac oraz przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia regulaminowe:

GRAND PRIX

I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

3 WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE

 - nagrodą dodatkową dla najlepszej pracy jest zwolnienie z egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego

 - autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplom uczestnictwa;

 - nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas wernisażu, który rozpocznie wystawę pokonkursową w galerii szkolnej;

 - Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród;

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- informacje na temat konkursu , regulamin, kartę zgłoszenia i oświadczenie rodzica wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku będą do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce dla gimnazjum;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej konkursu w celu informacji i promocji konkursu; 

- autor wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 13 poz. 883)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac;

- nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora, zaś pozostałe prace będą do możliwe do odbioru osobistego po zakończeniu wystawy pokonkursowej .

 

KONTAKT

Sekretariat szkoły  tel. 846392322

e-mail: plsp@poczta.onet.pl

Szczegółowych informacji o konkursie udziela nauczyciel historii sztuki - Izabela    Winiewicz – Cybulska oraz komisarz konkursu Alicja Kowalska

         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

Konkursy organizowane przez Liceum Plastyczne w Zamościu

    W bieżącym roku szkolnym zapraszamy młodzież gimnazjalną do udziału w Konkursie Plastyczno – Historycznym pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”, którego regulamin wraz z załącznikami przesyłamy do szkół drogą elektroniczną.

→ regulamin do pobrania

→ zgoda na przetwarzanie danych

 

    Informujemy także o wznowieniu MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O SZTUCE, który planowany jest na początku przyszłego roku szkolnego (październik/listopad 2016 ).

         Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem tego Konkursu i przekazanie ewentualnych uwagi sugestii oraz informacji, czy będą Państwo zainteresowani taką formą Konkursu.

 →regulami do pobrania

                                                                             ORGANIZATORZY.

 

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01