REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM PLASTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Termin

Zdarzenie

Godzina

od 23 kwietnia do

28 maja 2018r.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły

 - wniosek o przyjęcie do LP

 - 2 zdjęcia

 - zaświadczenie o uczęszczaniu do III klasy  gimnazjum

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej 

8.00 – 15.00

29 maja 2018r.

Egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

 

Na egzamin prosimy przynieść:

- blok rysunkowy A3

- farby, pędzle, naczynie na wodę

- ołówki, gumka do wycierania

rozpoczęcie egzaminu  8.30

29 maja 2018r.

Rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum

8.30 – 15.00

01 czerwca 2018.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Liceum Plastycznego

godz. 9.00

do 29 czerwca 2018r.

Kandydaci zakwalifikowani do LP, składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

07.30 – 15.30

3 lipca 2018r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I Liceum Plastycznego

10.00

Warsztaty

warsztaty2018 1

 

Harmonogram warsztatów dla gimnazjalistów w roku 2018.

  • 03, 17 marca
  • 07, 21 kwietnia
  • 12, 26 maja

Zajęcia rozpoczynają się 03 marca 2018 r. o godzinie 10.00.

Zapisy na warsztaty pod telefonem 84-6392322

KONKURS PLASTYCZNO – HISTORYCZNY pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”

 

PROTOKÓŁ - KONKURSU pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”

 a1

GRAND PRIX
Maja Dziekan - Gimnazjum w Żmudzi

KONKURS PLASTYCZNO – HISTORYCZNY pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNO – HISTORYCZNEGO

pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”

1.ORGANIZATOR

  • Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
  • 2.PATRONAT
  • Prezydent Miasta Zamość – p. Andrzej Wnuk
  • 3.FORMUŁA KONKURSU

 

 - Konkurs jest skierowany do szkół gimnazjalnych, ośrodków kultury, warsztatów plastycznych oraz kół zainteresowań regionu zamojskiego;

 - Celem konkursu jest utrwalenie wiadomości na temat zabytków architektonicznych Zamościa, poznanie jego historii a także sprawdzenie umiejętności plastycznych uczniów;

 - Tematem konkursu jest Zespół Staromiejski Zamościa - obiekty znajdujące się w jego obrębie;

 - Praca konkursowa powinna obejmować interpretację plastyczną wybranego obiektu oraz opis ( historię, funkcję) w dowolnej ale zwięzłej formie.

 2.UCZESTNICY

  - do konkursu mogą przystąpić uczniowie II i III klasy gimnazjum oraz uczestnicy plastycznych i historycznych kół zainteresowań działających przy placówkach kulturalnych;

3.WYMOGI FORMALNE PRAC KONKURSOWYCH

 - praca konkursowa powinna składać się z pracy plastycznej wykonanej w wybranej technice malarskiej, graficznej lub rysunkowej oraz pracy pisemnej wykonanej w dowolnej formule na temat wybranego zabytku;

  1. format – A2, A3
  2. ilość prac – min. 1, max. 4
  3. do każdej pracy należy dołączyć następujące informacje:

-          imię i nazwisko autora

-          klasę

-          wiek

-          imię i nazwisko nauczyciela, instruktora

-          nazwę i adres szkoły, placówki

-          kartę uczestnika z oświadczeniem rodzica

 

- prace należy dostarczyć na adres:

LICEUM PLASTYCZNE im. Bernarda Morando

22-400 ZAMOŚĆ

ul. Pereca 17

6 .CZAS TRWANIA KONKURSU

- termin nadsyłania prac upływa z końcem 18 marca 2016 roku;

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 marca 2016 roku, wyniki i termin wernisażu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Liceum Plastycznego oraz przekazane do poszczególnych szkół i placówek;

7.JURY, NAGRODY

- Dyrektor LP w Zamościu powoła jury, w skład którego wejdą nauczyciele Liceum Plastycznego: historycy sztuki, artyści plastycy;

- Jury dokona wyboru prac oraz przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia regulaminowe:

GRAND PRIX

I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

3 WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE

 - nagrodą dodatkową dla najlepszej pracy jest zwolnienie z egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego

 - autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplom uczestnictwa;

 - nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas wernisażu, który rozpocznie wystawę pokonkursową w galerii szkolnej;

 - Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród;

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- informacje na temat konkursu , regulamin, kartę zgłoszenia i oświadczenie rodzica wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku będą do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce dla gimnazjum;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu, środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej konkursu w celu informacji i promocji konkursu; 

- autor wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 13 poz. 883)

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac;

- nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora, zaś pozostałe prace będą do możliwe do odbioru osobistego po zakończeniu wystawy pokonkursowej .

 

KONTAKT

Sekretariat szkoły  tel. 846392322

e-mail: plsp@poczta.onet.pl

Szczegółowych informacji o konkursie udziela nauczyciel historii sztuki - Izabela    Winiewicz – Cybulska oraz komisarz konkursu Alicja Kowalska

         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

Konkursy organizowane przez Liceum Plastyczne w Zamościu

    W bieżącym roku szkolnym zapraszamy młodzież gimnazjalną do udziału w Konkursie Plastyczno – Historycznym pt. „ZABYTKOWY ZAMOŚĆ”, którego regulamin wraz z załącznikami przesyłamy do szkół drogą elektroniczną.

→ regulamin do pobrania

→ zgoda na przetwarzanie danych

 

    Informujemy także o wznowieniu MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O SZTUCE, który planowany jest na początku przyszłego roku szkolnego (październik/listopad 2016 ).

         Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z regulaminem tego Konkursu i przekazanie ewentualnych uwagi sugestii oraz informacji, czy będą Państwo zainteresowani taką formą Konkursu.

 →regulami do pobrania

                                                                             ORGANIZATORZY.

 

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01