Start DLA UCZNIA Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

........

podziekowanie2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

LICEUM PLASTYCZNEGO IM. BERNARDA MORANDO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Termin

1.

Organizacja społeczności uczniowskiej

Wybór nowego Zarządu SU

Zebranie Zarządu SU:

- opracowanie i omówienie planu pracy

- zapoznanie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

- spotkanie samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem Liceum Plastycznego

Wrzesień

W miarę potrzeb

2.

Organizacja życia szkolnego i kulturalnego

Współorganizacja szkolnych imprez i uroczystości:

- Dzień Chłopaka

- obchody Dnia Edukacji Narodowej

- ślubowanie klas pierwszych

- otrzęsiny klas pierwszych

- Święto Niepodległości

- Mikołajki

- uroczyste spotkanie wigilijne

- poczta Walentynkowa

- Dzień Kobiet

- Pierwszy Dzień Wiosny

Wg harmonogramu imprez szkolnych

3.

Działalność na rzecz społeczności lokalnej

Włączanie się w akcje charytatywne na terenie miasta i kraju

Na bieżąco

4.

Środowisko szkolne i promocja szkoły

Pomoc w organizacji przeglądu Makroregionalnego klas III

Pomoc w organizacji pleneru „Zamość perła Renesansu”

Pomoc w akcjach promujących szkołę

Opieka nad tablicą ogłoszeń

Na bieżąco

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01