Start KONKURSY, PLENERY Konkursy

Konkursy

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. GENIUSZ KRESÓW pt. Jan Zamoyski – człowiek renesansu

INFORMACJA O KONKURSIE

     Konkurs plastyczny GENIUSZ KRESÓW ma w swym założeniu przypomnieć młodzieży szkół plastycznych różne postaci ze świata kultury
i sztuki, które wywodzą się z regionu kresów wschodnich, miejsca na pograniczu wielu kultur i tradycji.
    Są to poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o niezwykłej wrażliwości, pasji, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji.
Konkurs jest nie tylko próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w miejsca , których już nie ma, ale też zwróceniem uwagi na to, że dzieło jest wieczne, że odkrywane ponownie nabiera innych znaczeń, może być nadal aktualne.
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich bardzo indywidualne spojrzenie na sztukę, może być nadal wartością we współczesnym świecie?
    W poprzednich edycjach młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom twórców niezwykłych, zagadkowych i oryginalnych. Świat wyobraźni Monsiela, Schulza, Leśmiana czy Kosza, ich życie i dzieło, stały się inspiracją do powstania ciekawych i bardzo różnorodnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie interpretuje postawę artysty z innej epoki. Okazuje się, jak jest wiele uniwersalnych i aktualnych elementów, które mogą nawiązać nowy dialog, jak podobna jest wrażliwość i wyobraźnia współczesnej młodzieży.
     Przy okazji piątej już edycji konkursu nie można pominąć sylwetki najistotniejszej dla dziejów nie tylko naszego miasta i regionu ale też Polski, wielkiego umysłu epoki renesansu – JANA SARYUSZA ZAMOYSKIEGO. Był nie tylko kanclerzem, hetmanem, wybitnym strategiem, dyplomatą i najważniejszym doradcą królewskim. Ten potężny magnat był oddanym patriotą, doskonale wykształconym prawnikiem – humanistą, zainteresowanym filozofią, teologią, muzyką, sztuką, medycyną, architekturą. Mecenas kultury i sztuki, założyciel miasta idealnego - Zamościa i Ordynacji Zamojskiej, fundator Akademii Zamojskiej był niezwykle skuteczny i konsekwentny w swoich działaniach, nie dzielił ale łączył, nie burzył a budował. Prawdziwy kosmopolita, otwarty, tolerancyjny.
     Jan Zamoyski to genialny wszechstronny reżyser - wizjoner, którego dzieło nadal zadziwia i inspiruje.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

LISTA ZBIORCZA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Protokół - Konkurs Plastyczny pt. "Mój Zamość"

PROTOKÓŁ PDF

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada o godz.11 w Holu Ratusza

 

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ PAN ANDRZEJ WNUK I LICEUM PLASTYCZNE im. B. MORANDO w ZAMOŚCIU ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

konkurs unesco

REGULAMIN

KARTA

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu GENIUSZ KRESÓW pt. “Mieczysław Kosz – legenda jazzu”

     Głównym założeniem konkursu plastycznego GENIUSZ KRESÓW jest spotkanie z niezwykłymi postaciami świata sztuki, które wywodzą się z tzw. kresów wschodnich.
     Niektórzy znani są z lektur szkolnych, inni zapomniani, a warto ich przypomnieć, poznać bliżej. Są wśród nich poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o szczególnej wrażliwości, pasjonaci, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji, często w niesprzyjających okolicznościach. Konkurs jest próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w inny czas, miejsca , których już nie ma....
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich tak oryginalne widzenie sztuki może być nadal wartością we współczesnym świecie?
     W trzech dotychczasowych odsłonach konkursu młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom niezwykłych indywidualistów. Edmund Monsiel, Bruno Schulz i Bolesław Leśmian – stali się inspiracją do stworzenia ciekawych, oryginalnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie odczytuje postawę artysty z minionej epoki. Uniwersalizm tej sztuki staje się kopalnią kreatywności.
     Kolejna czwarta już edycja konkursu jest dedykowana postaci genialnego niewidomego pianisty, jakim był MIECZYSŁAW KOSZ. Wywodzący się z głębokiej prowincji, obciążony niepełnosprawnością artysta, potrafił rozwinąć niezwykle oryginalny język muzyczny. Dorastał i tworzył w trudnych czasach PRL– u, brał udział w wielu koncertach, festiwalach. Doceniony przez muzyków, krytyków, odnoszący sukcesy w kraju i za granicą, otoczony przyjaciółmi, był jednak człowiekiem samotnym i nieszczęśliwym, zmagającym się ze wszelkimi przeciwnościami losu. Jego życie, to pełna dramatycznych momentów, niezwykle intrygująca opowieść. Żył zbyt intensywnie, za krótko. Pozostawił muzykę, swój smutek, i swoją, jak mówił o życiu, dramatyczną historię. Być może tym razem, jazz i atmosfera tamtego czasu, a przede wszystkim kondycja człowieka, staną się inspiracją do powstania interesujących dzieł plastycznych.
                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

>>REGULAMIN<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA DLA SZKOŁY<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

 

 

 

V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki „Dwa światy”

     5 sierpnia 2016 r. w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego (dawnym Kasynie Kozackim na Plantach) - oddziale Muzeum Zamojskiego w Zamościu -  odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy: V Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. „Dwa światy”.

1 plakat

Honorowy Patronat objął:  Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

Honorowym Patronatem Artystycznym:

Comitato Archivio artistico - documentario Gierut, Marina di Pietrasanta, Museo Ugo Guidi - MUG i Associazione „Amici del Museo Ugo Guidi” ONLUS,  Forte dei Marmi (Włochy)

Organizator: Zamojskie Towarzystwo „RENESANS”

ul. Ormiańska 3, 22-400 Zamość, tel. 84 6391808

WWW.towarzystwo-renesans.pl

Partner: Muzeum Zamojskie w Zamościu.

ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość, tel. 84 6386494

WWW.muzeum-zamojskie.pl

Kuratorka biennale: Elżbieta Gnyp

 

Piąta edycja Biennale pt. „Dwa światy” zorganizowana w hołdzie wielkiemu poecie Bolesławowi Leśmianowi, mieszkańcowi dawnego Zamościa, odnosi się do dwoistości światów występujących w jego poezji, w twórczości plastycznej, bywa że i w życiu człowieka. Związki poety z Zamościem sięgają lat 1922 – 1935, w których Bolesław Leśmian mieszkał wraz z rodziną, prowadził kancelarię notarialną ale nade wszystko pisał wiersze.

  Wystawa ma charakter międzynarodowy. Uczestniczy w niej 32 artystów o różnorodnej ekspresji twórczej i pracujących w różnych dziedzinach sztuki. Do grona miłośników poezji Leśmiana i Zamościa, obok artystów z: Bułgarii, Rosji, Słowacji, Mołdawii biorących udział w poprzednich edycjach,  dołączyli artyści z Włoch, Francji i Niemiec. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ok. 100 dzieł sztuki, które wprowadzą widza w sferę wyobraźni skoncentrowanej wokół świata twórczej wyobraźni. Skłonią do własnych poszukiwań i odniesień, jednocześnie wskazując obfitość i różnorodność w jej interpretacji. Wystawa jest refleksją nad transcendencją człowieka we współczesnym świecie. Udział biorą artyści: Krzysztof Marek Bąk, Eugeniusz Delekta i Katarzyna Handzlik z Bielska - Białej,  Zofia Kosiorek-Poździk (Płoskie k/Zamościa), Zygmunt Jarmuł, Alicja Kowalska i  Donat Kowalski ze Szczebrzeszyna, Stanisław Mazuś (Tychy), Lidia Małyszko-Ramik i  Tadeusz Ramik z Gdańska,  Dariusz Mlącki, Katarzyna Orthwein, Barbara Szubińska i Wojciech Zembrzuski z Warszawy, Marian Molenda (Nysa), Elżbieta Hałasa i Włodzimierz Pastuszak z Bielawy, Łucja Piwowar-Bagińska (Chmielowice), Milena Romanowska (Łódź), Agnieszka Sitko (Mikołów), Maja Wojnarowska (Łąck), Joanna Brześcińska-Riccio Massimo Facheris, Marta Gierut, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita  z Włoch,  Agnieszka Szenberg z Francji, Karol Mazuś z Niemiec oraz z Zamościa: Tomasz Bełech, Bogusław Bodes, Maria Małyszko-Jarzębicka i Elżbieta Gnyp.

      Wystawa zakorzeniona jest w obszarze tradycji sztuki, ale jednocześnie otwarta na nowe rozwiązania, nowe media i nowe przestrzenie artystycznej wypowiedzi. Wśród prezentowanych na wystawie dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, reliefu są prace sztuki nowych mediów (formy grafiki komputerowej). Po raz pierwszy na leśmianowej wystawie zaprezentowana będzie interpretacja świata poezji Leśmiana wyrażona w tkaninie artystycznej.

     Wystawie towarzyszy katalog opatrzony wstępem o twórczej inspiracji poezją Bolesława Leśmiana pt. Sztukpięknośc poezji Leśmiana autorstwa dr hab. Krzysztofa Marka Baka, Myśląc o Polsce… Lodovika Gieruta oraz o partnerstwie artystycznym Vittorio Guidi, reprodukcjami dzieł prezentowanych na wystawie, biogramami artystów, wierszami Bolesława Leśmiana oraz fotografiami Zamościa z czasów obecności w nim poety oraz dzisiejszego.

Informuję, że gromadzona od 2009 r. przez Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” „Leśmianowa Kolekcja Sztuki” w roku bieżącym powiększy się o kolejne dzieła przekazane przez artystów: Krzysztof Marek Bąk, Joanna Brześcińska-Riccio, Eugeniusz Delekta, Massimo Facheris, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita oraz Lodowicko Gierut (płaskorzeźba Marty Gierut,) którzy  biorą udział w tegorocznej wystawie.

     Wystawa ze zbiorów „Leśmianowej Kolekcji Sztuki” w terminie lipiec – sierpień 2016 r.  będzie wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi „Mowy Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie

Wystawę międzynarodową - V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki zrealizowano przy współudziale finansowym: Miasta Zamość, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,  Powiatu Zamojskiego oraz darczyńców: Biura Turystycznego „INTUR”, Sklepu „Paleta”, Drukarni „Attyla”, Liceum Plastycznego w Zamościu, Restauracji „Padwa”, Archiwum Państwowego w Zamościu, Teresy Renaty Bodys, Radosława Bodysa, Jana Hawrylaka.  

Patronat Medialny: Tygodnik Zamojski, Zamość onLine, Zamojskie Kwartalnik Kulturalny, Akcent. Organizatorzy Biennale składają wszystkim serdeczne podziękowania. 

    Elżbieta Gnyp

                                                                                                     kuratorka biennale

Wystawa czynna: od 5 sierpnia do 30 września 2016 r. w godz. 10.00-17.00 (oprócz poniedziałków)

2 zaproszenie

3 zaproszenie

 

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01