Konkursy

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ PAN ANDRZEJ WNUK I LICEUM PLASTYCZNE im. B. MORANDO w ZAMOŚCIU ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

konkurs unesco

REGULAMIN

KARTA

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu GENIUSZ KRESÓW pt. “Mieczysław Kosz – legenda jazzu”

     Głównym założeniem konkursu plastycznego GENIUSZ KRESÓW jest spotkanie z niezwykłymi postaciami świata sztuki, które wywodzą się z tzw. kresów wschodnich.
     Niektórzy znani są z lektur szkolnych, inni zapomniani, a warto ich przypomnieć, poznać bliżej. Są wśród nich poeci, prozaicy, plastycy, muzycy – ludzie o szczególnej wrażliwości, pasjonaci, tworzący z dala od centrów sztuki, w ciszy prowincji, często w niesprzyjających okolicznościach. Konkurs jest próbą spojrzenia w przeszłość, sentymentalną podróżą w pełen tajemnic świat wyobraźni, w inny czas, miejsca , których już nie ma....
     Czy życie i twórczość Bruno Schulza, Bolesława Leśmiana, Isaaka B.Singera, Mieczysława Kosza czy Edmunda Monsiela może nawiązać dialog ze współczesnym młodym człowiekiem i stać się inspiracją do powstawania nowych dzieł? Czy artyści z „dalekich kresów" i ich tak oryginalne widzenie sztuki może być nadal wartością we współczesnym świecie?
     W trzech dotychczasowych odsłonach konkursu młodzież miała okazję przyjrzeć się bliżej sylwetkom niezwykłych indywidualistów. Edmund Monsiel, Bruno Schulz i Bolesław Leśmian – stali się inspiracją do stworzenia ciekawych, oryginalnych wypowiedzi artystycznych. Efekty konkursów pokazały, że mimo upływu czasu młody człowiek rozumie i trafnie odczytuje postawę artysty z minionej epoki. Uniwersalizm tej sztuki staje się kopalnią kreatywności.
     Kolejna czwarta już edycja konkursu jest dedykowana postaci genialnego niewidomego pianisty, jakim był MIECZYSŁAW KOSZ. Wywodzący się z głębokiej prowincji, obciążony niepełnosprawnością artysta, potrafił rozwinąć niezwykle oryginalny język muzyczny. Dorastał i tworzył w trudnych czasach PRL– u, brał udział w wielu koncertach, festiwalach. Doceniony przez muzyków, krytyków, odnoszący sukcesy w kraju i za granicą, otoczony przyjaciółmi, był jednak człowiekiem samotnym i nieszczęśliwym, zmagającym się ze wszelkimi przeciwnościami losu. Jego życie, to pełna dramatycznych momentów, niezwykle intrygująca opowieść. Żył zbyt intensywnie, za krótko. Pozostawił muzykę, swój smutek, i swoją, jak mówił o życiu, dramatyczną historię. Być może tym razem, jazz i atmosfera tamtego czasu, a przede wszystkim kondycja człowieka, staną się inspiracją do powstania interesujących dzieł plastycznych.
                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

 

>>REGULAMIN<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA DLA SZKOŁY<<

>>KARTA ZGŁOSZENIA<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

>>TEKSTY O KOSZU<<

 

 

 

V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki „Dwa światy”

     5 sierpnia 2016 r. w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego (dawnym Kasynie Kozackim na Plantach) - oddziale Muzeum Zamojskiego w Zamościu -  odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy: V Zamojskiego Leśmianowego Biennale Sztuki pt. „Dwa światy”.

1 plakat

Honorowy Patronat objął:  Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk.

Honorowym Patronatem Artystycznym:

Comitato Archivio artistico - documentario Gierut, Marina di Pietrasanta, Museo Ugo Guidi - MUG i Associazione „Amici del Museo Ugo Guidi” ONLUS,  Forte dei Marmi (Włochy)

Organizator: Zamojskie Towarzystwo „RENESANS”

ul. Ormiańska 3, 22-400 Zamość, tel. 84 6391808

WWW.towarzystwo-renesans.pl

Partner: Muzeum Zamojskie w Zamościu.

ul. Ormiańska 30, 22-400 Zamość, tel. 84 6386494

WWW.muzeum-zamojskie.pl

Kuratorka biennale: Elżbieta Gnyp

 

Piąta edycja Biennale pt. „Dwa światy” zorganizowana w hołdzie wielkiemu poecie Bolesławowi Leśmianowi, mieszkańcowi dawnego Zamościa, odnosi się do dwoistości światów występujących w jego poezji, w twórczości plastycznej, bywa że i w życiu człowieka. Związki poety z Zamościem sięgają lat 1922 – 1935, w których Bolesław Leśmian mieszkał wraz z rodziną, prowadził kancelarię notarialną ale nade wszystko pisał wiersze.

  Wystawa ma charakter międzynarodowy. Uczestniczy w niej 32 artystów o różnorodnej ekspresji twórczej i pracujących w różnych dziedzinach sztuki. Do grona miłośników poezji Leśmiana i Zamościa, obok artystów z: Bułgarii, Rosji, Słowacji, Mołdawii biorących udział w poprzednich edycjach,  dołączyli artyści z Włoch, Francji i Niemiec. Na wystawie zaprezentowanych zostanie ok. 100 dzieł sztuki, które wprowadzą widza w sferę wyobraźni skoncentrowanej wokół świata twórczej wyobraźni. Skłonią do własnych poszukiwań i odniesień, jednocześnie wskazując obfitość i różnorodność w jej interpretacji. Wystawa jest refleksją nad transcendencją człowieka we współczesnym świecie. Udział biorą artyści: Krzysztof Marek Bąk, Eugeniusz Delekta i Katarzyna Handzlik z Bielska - Białej,  Zofia Kosiorek-Poździk (Płoskie k/Zamościa), Zygmunt Jarmuł, Alicja Kowalska i  Donat Kowalski ze Szczebrzeszyna, Stanisław Mazuś (Tychy), Lidia Małyszko-Ramik i  Tadeusz Ramik z Gdańska,  Dariusz Mlącki, Katarzyna Orthwein, Barbara Szubińska i Wojciech Zembrzuski z Warszawy, Marian Molenda (Nysa), Elżbieta Hałasa i Włodzimierz Pastuszak z Bielawy, Łucja Piwowar-Bagińska (Chmielowice), Milena Romanowska (Łódź), Agnieszka Sitko (Mikołów), Maja Wojnarowska (Łąck), Joanna Brześcińska-Riccio Massimo Facheris, Marta Gierut, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita  z Włoch,  Agnieszka Szenberg z Francji, Karol Mazuś z Niemiec oraz z Zamościa: Tomasz Bełech, Bogusław Bodes, Maria Małyszko-Jarzębicka i Elżbieta Gnyp.

      Wystawa zakorzeniona jest w obszarze tradycji sztuki, ale jednocześnie otwarta na nowe rozwiązania, nowe media i nowe przestrzenie artystycznej wypowiedzi. Wśród prezentowanych na wystawie dzieł z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, reliefu są prace sztuki nowych mediów (formy grafiki komputerowej). Po raz pierwszy na leśmianowej wystawie zaprezentowana będzie interpretacja świata poezji Leśmiana wyrażona w tkaninie artystycznej.

     Wystawie towarzyszy katalog opatrzony wstępem o twórczej inspiracji poezją Bolesława Leśmiana pt. Sztukpięknośc poezji Leśmiana autorstwa dr hab. Krzysztofa Marka Baka, Myśląc o Polsce… Lodovika Gieruta oraz o partnerstwie artystycznym Vittorio Guidi, reprodukcjami dzieł prezentowanych na wystawie, biogramami artystów, wierszami Bolesława Leśmiana oraz fotografiami Zamościa z czasów obecności w nim poety oraz dzisiejszego.

Informuję, że gromadzona od 2009 r. przez Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” „Leśmianowa Kolekcja Sztuki” w roku bieżącym powiększy się o kolejne dzieła przekazane przez artystów: Krzysztof Marek Bąk, Joanna Brześcińska-Riccio, Eugeniusz Delekta, Massimo Facheris, Annamaria Maremmi, Maria Rita Vita oraz Lodowicko Gierut (płaskorzeźba Marty Gierut,) którzy  biorą udział w tegorocznej wystawie.

     Wystawa ze zbiorów „Leśmianowej Kolekcji Sztuki” w terminie lipiec – sierpień 2016 r.  będzie wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi „Mowy Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie

Wystawę międzynarodową - V Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki zrealizowano przy współudziale finansowym: Miasta Zamość, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,  Powiatu Zamojskiego oraz darczyńców: Biura Turystycznego „INTUR”, Sklepu „Paleta”, Drukarni „Attyla”, Liceum Plastycznego w Zamościu, Restauracji „Padwa”, Archiwum Państwowego w Zamościu, Teresy Renaty Bodys, Radosława Bodysa, Jana Hawrylaka.  

Patronat Medialny: Tygodnik Zamojski, Zamość onLine, Zamojskie Kwartalnik Kulturalny, Akcent. Organizatorzy Biennale składają wszystkim serdeczne podziękowania. 

    Elżbieta Gnyp

                                                                                                     kuratorka biennale

Wystawa czynna: od 5 sierpnia do 30 września 2016 r. w godz. 10.00-17.00 (oprócz poniedziałków)

2 zaproszenie

3 zaproszenie

 

GENIUSZ KRESÓW Bolesław Leśmian – ogrody zmysłów

    W środę 16 marca w szkolnej Galerii PATIO odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom. Zaszczycili nas swoją obecnością znakomici goście: Pani Wizytator CEA Beata Syczuk, Pani Wiceprezydent Miasta Magdalena Dołgan, Pan Dyrektor Galerii BWA Jerzy Tyburski, Pani Prezes Zamojskiego Towarzystwa Renesans Elżbieta Gnyp, która reprezentowała komisję konkursową,     a przede wszystkim laureaci, nauczyciele oraz cała społeczność naszej szkoły.
    Uroczystość rozpoczęła się recytacją wierszy Leśmiana w wykonaniu uczennic naszej szkoły, które stały się inspiracją do powstania nagrodzonych prac. W tej atmosferze Pani Dyrektor Marzena Tadeusz powitała wszystkich obecnych, zaznaczając, że trzecia edycja Geniusza Kresów, nadal cieszy się popularnością i wysokim poziomem artystycznym i pogratulowała zwycięzcom.
    Następnie zabrała głos komisarz i pomysłodawczyni konkursu Pani Alicja Kowalska, która podziękowała wszystkim uczestnikom i nauczycielom z 15 szkół plastycznych za udział w konkursie oraz fundatorom nagród. Konkurs objęty jest patronatem Centrum Edukacji Artystycznej oraz honorowym patronatem Prezydenta Miasta.
    Komisja konkursowa, w skład której weszli profesorowie, artysta malarz Pan Roman Łaciak z ASP w Krakowie, artysta grafik Pan Piotr Lech z Wydziału UMCS w Lublinie oraz artysta malarz Pani Elżbieta Gnyp doceniła różnorodność i oryginalność interpretacji poezji Leśmiana, pod względem formy, techniki i wysokich walorów artystycznych.
    Nadszedł wyczekiwany moment wręczenia nagród i prezentacji nagrodzonych prac. Na zakończenie Pani Juror Elżbieta Gnyp opowiedziała historię związków Bolesława Leśmiana z Zamościem i Zamojszczyzną i znaczeniu jego twórczości w kulturze.
    Otwarcie wystawy nagrodzonych oraz zakwalifikowanych prac nastąpiło w miłym nastroju przy dźwiękach muzyki i poezji leśmianowskiej.
Wystawę można oglądać w Galerii PATIO w budynku Liceum Plastycznego przy ul. Pereca 17 do końca kwietnia.

                                                                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Wyniki Konkursu Geniusz Kresów „Bolesław Leśmian - ogrody zmysłów"

>>Protokół do pobrania<<

zapro lesmian

GRAND PRIX

Michalina Metkowska "Koń", monotypia, ZSP Bydgoszcz

 

 I NAGRODA EX AEQUO

Kinga Wójtowicz "Leśne tajemnice", tusz-pisak, LP Nałęczów

Paulina Prokopowicz "Bez tytułu - dyptyk", serigrafia, ZSP Bydgoszcz

II NAGRODA

Magdalena Krycia "Zachód-dziejba leśna" dyptyk, olej, LP Dąbrowa Górnicza

WYRÓŻNIENIE

Karolina Olesiak-Zbieg "Ideały", akwatinta, LP Dąbrowa Górnicza

Klaudia Stochmal "Półka ze skarbami", olej, LP Nowy Sącz

Natalia Hałasa "O zmierzchu", tkanina, LP Zamość

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

Sonia Foryś "W malinowym chruśniaku", linoryt, ZSP Katowice

NAGRODA PREZESA ZAMOJSKIEGO TOWARZYSTWA "RENESANS"

Klaudia Stochmal "Półka ze skarbami", olej, LP Nowy Sącz

NAGRODA WYDZIAŁU MALARSTWA ASP                            W KRAKOWIE

Gabriela Greszta " W malinowym chruśniaku", akwarela, LP Zamość

NAGRODA DYREKTORA BWA GALERIA - ZAMOJSKA

Ewelina Mikucka "Romans", sitodruk, LP Łomża

NAGRODA KSIĘGARNI IM.BOLESŁAWA LEŚMIANA        W ZAMOŚCIU

Karolina Drozdowska "Światło kresów", akryl, ZPPKP Opole

 

NAGRODA DYREKTORA LICEUM PLASTYCZNEGO     W ZAMOŚCIU

Tomasz Paszkowicz "Kogut", akryl, ZSP Koszalin


plakat lesmian druk

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01