Start DLA UCZNIA Podręczniki 2019/20

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

przedmiot

klasa

Tytuł podręcznika

Autor, wydawnictwo, rok wydania

Numer dopuszczenia MEN

j. polski

I po gimnazjum

"Ponad słowami". Klasa 1 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era 2012

425/1/2012

   

"Ponad słowami". Klasa 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

Nowa Era 2013

425/2/2012

 

I po szkole podstawowej

"Ponad słowami". Klasa I część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era 2019

1014/1/2019

   

"Ponad słowami". Klasa I część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era 2019

 
 

II

"Ponad słowami". Klasa 1 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

Nowa Era 2012

425/3/2013

   

"Ponad słowami". Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

425/3/2013/2015

 

III

"Ponad słowami". Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

Nowa Era 2015

425/3/2013/2015

   

"Ponad słowami". Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, Anna Równy

Nowa Era 2015

425/4/2013/2015

 

IV

"Ponad słowami". Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, Anna Równy

Nowa Era 2015

425/4/2013/2015

   

"Ponad słowami". Klasa 3. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

425/5/214

j. angielski

I (SPP + NPP)

 

 

 

 

 


 

 

High Note 2

Książka ucznia i zeszyt ćwiczeń

Bob Hastings, Stuart McKinley, Rod Fricker, Dean Russell, Beata Trapnell

 

Person 2019

SPP – 949/2/2019

NPP – 956/2/2019

 

 

 

 

691/2/2014/2014

 

 

 

 

My Matura Success (kontynuacja poziomu pre-intermediate i następnie poziom intermediate podręcznika w II semestrze)

 

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Beata Trapnell, Tomasz Siuta, Catherine Bright

Pearson 2014

 

691/1/2014/2014

 

 

 

III

 

My Matura Success poziom intermediate (kontynuacja podręcznika z klasy II)

 

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Beata Trapnell, Tomasz Siuta, Catherine Bright

Pearson 2014

 

691/1/2014/2014

 

 

 

IV

 

Grupa 1:

Repetytorium dla uczniów liceów i techników . Poziom rozszerzony.

 

Grupa 2:

Longman Repetytorium Maturalne. Poziom Podstawowy.

 

Marta Rosińska

Lynda Edwards

wyd. Macmillan

 

 

 

 

H. Umińska,
B. Hastings,
D. Chandler,
H. Mrozowska

wyd. Pearson

 

775/2016

 

 

 

 

 

 

 

887/2017

 

j.francuski

I po szkole podstawowej

 

En action 1

Fabienne Gallon, Hachette 2019

939/1/2018

 

I po gimnazjum

En action 1

Fabienne Gallon, Hachette 2015

745/1/2015

 

II

En action 1

Fabienne Gallon, Hachette 2015

745/1/2015

 

III

 

En action 2 (drugi semestr)

 

En action 2

 

Fabienne Gallon,

Hachette 2016

Fabienne Gallon,

Hachette 2016

 

745/2/2016

745/2/2016

 

j.niemiecki

I

Podręcznik zostanie wybrany po określeniu poziomu grupy

 

 

 

 

 

II

Hier und Da 2

 

S.Rapacka,

 

M.Lewandowska,

 

J. Nawrotkiewicz

 

wyd. PWN

 

332/2/2012

 

 

 

III

 

Hier und Da 3

 

S.Rapacka,

M.Lewandowska,

J. Nawrotkiewicz

wyd. PWN

 

332/3/2013

Biologia

I po gimnazjum

Biologia na czasie . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

E.Bonar, W krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski

438/2012

I

po szkole podstawowej

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/1/2019

Chemia

I po gimnazjum

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

R. Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod

Nowa Era

438/2012

I

po szkole podstawowej

Chemia. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres podstawowy

K. Kaznowski, K. M. Pazdro

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

984/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

po szkole podstawowej

 

 

 

 

 

I po gimnazjum

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

Żyję i działam bezpiecznie.

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Jarosław Słoma.

Nowa Era 2019

 

 

 

 

 

Jarosław Słoma

Nowa Era

960/2019

 

 

 

 

 

 

426/2012

Etyka

I po gimnazjum

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski. Operon

408/2011

fizyka

I po gimnazjum

Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

M. Braun,W. Śliwa

447/2012

I

po szkole podstawowej

Odkryć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

M. Braun,W. Śliwa

Nowa Era

1001/1/2019

Geografia

I po gimnazjum

Oblicza geografiiPodręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann,

Nowa Era, 2015

433/2012/2014

I

po szkole podstawowej

Oblicza geografii 1

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

Roman Malarz

Marek Więckowski

Nowa Era, 2019

983/1/2019

Historia

I

po gimnazjum

 

 

 

 

 

 

I

po szkole podstawowej

Poznać Przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Zakres podstawowy

 

 

 

Poznać Przeszłość 1

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres podstawowy

Stanisław Roszak

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era, 2012

 

 

 

 

 

Marcin Pawlak

Adam Szweda

Nowa Era 2019

525/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1021/1/2019

Historia i społeczeństwo

II

 

 

 

 

 III

 

 

 

 

Semestr II

665/2/2014 semestr II

Historia i społeczeństwo seria "Odkrywamy na nowo- Ojczysty panteon i ojczyste spory"

 

Historia i społeczeństwo seria "Odkrywamy na nowo- Rządzący i rządzeni"

 

Historia i społeczeństwo seria "Odkrywamy na nowo- Europa i Świat"

Adam Balicki , Operon 2013,

 

 

 

 

 Adam Balicki , Operon 2014,

 

 

 

Bogumiła Burda, Anna Roszak, Operon 2014,

665/4/2013

 

 

 

 

 

 665/4/2014

 

 

 

 

665/2/2014

Historia sztuki

I-II


III-IV

Sztuka i czas, cz.1.
Od prehistorii do rokoka

Sztuka i czas, cz.2.
Od klasycyzmu do współczesności

Barbara Osińska
WSiP
2014
Barbara Osińska
WSiP
2017

1/2017 MKiDN


Matematyka

I po gimnazjum

Matematyka 1, zakres podstawowy;

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, 2012

412/1/2012

 

II

Matematyka 1 (kontynuacja podręcznika)

Matematyka 2

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, 2012, 2013

412/1/2012

412/2/2012

 

III

Matematyka 2 (kontynuacja podręcznika)

Matematyka 3

Dla zakresu rozszerzonego:

Matematyka 2 (kontynuacja podręcznika)

Matematyka 3

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, 2012, 2013

412/2/2012

412/3/2012

563/2/2012

563/3/2012

 

IV

Matematyka 3 (kontynuacja podręcznika)

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, 2013

412/3/2012

 

I po szkole podstawowej

Matematyka 1, zakres podstawowy;

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro, 2019

927/1/2019

Przyroda

II

po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu

Przyroda 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technik

M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk,

 

 

 

A. Mrzigod, J. Mrzigod, M. Więckowski

Nowa Era, 2013

658/1/e/2013

III

po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu

Przyroda 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technik

658/2/e/2013

Religia

 

 

 

 

 

 

Religia

I

Po szkole podstawowej

 

 

 

 

 

I

Po gimnazjum

„ Żyję Twoją miłością” Podręcznik do religii dla liceum 4letniego i technikum.

 

 

„ W blasku Bożej prawdy”

Red. Paweł Mąkosa Wydawnictwo Gaudium

 

 

 

Red. Ks. dr Tadeusz Śmiech, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Wydawnictwo Jedność

AZ-33-01/10-LU-1/14

 

 

 

 

 

 

AZ-41-03/12-KL-1/12

Religia

II

„Na drogach wiary”

Red. Ks.dr Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek Wydawnictwo Jedność

AZ-42-03/12KL-2/13

Religia

Religia

III

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

„ Świadczę o Jezusie w rodzinie”

 

 

 

 

 

 

 

„Za progiem nadziei”

Red. Ks. Robert Strus, Ks. Wiesław Galant Wydawnictwo Gaudium

 

 

Red. Sławomir Mazur, Bogusław Nosek, Kamila Rokosz Wydawnictwo Jedność

AZ-43-01/10-LU-3/14

 

 

 

 

 

AZ-43-01/12-KL-3/14

Wiedza o społeczeństwie

 

I po gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

I po szkole podstawowej

Odkrywamy na nowo

 

 

 

 

 

 

 

W centrum uwagi 1

Operon, 2012

Zbigniew Smutek

Jan Maleska

 

 

 

 

 

Nowa Era

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

407/2011/2015

Informatyka

I po gimnazjum

po uzgodnieniu z nauczycielem we wrześniu

   

I po szkole podstawowej

Informację o podręczniku nauczyciel poda we wrześniu

   

Podstawy przedsiębiorczości

I

po gimnazjum

Krok w Przedsiębiorczość klasa I

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era,2015

467/202/015

Filozofia

I po szkole podstawowej

Spotkania z filozofią. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy.

Monika Bokiniec, Sylwester Zielka

Nowa Era

 

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01