Start Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta

      Uczniowie klas pierwszych w ramach lekcji z podstaw przedsiębiorczości w dniu 29 marca 2019 r. uczestniczyli w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Panią Katarzyną Mazur. Młodzież miała możliwość zapoznania się z podstawą prawną praw konsumenta m.in. Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.
     Pani Rzecznik zaprezentowała w sposób rzeczowy podstawowe terminy takie jak : rękojmia, gwarancja, reklamacja . Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie kupować przez internet oraz jak złożyć reklamację, kiedy występuje niezgodność towaru z umową. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji Pani Rzecznik. Wykład wzbogacony prezentacją oddawał w pełni informację o ochronie konsumenta. Lekcja z podstaw przedsiębiorczości w bezpośrednim kontakcie z Panią Rzecznik miała na celu rozbudzenie świadomości praw jakie przysługują odbiorcom wszelakich usług. Spotkanie, odbyło się w sali Consulatus w ratuszu zamojskim.
                                                                                                Opr. H.Maziarczyk

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01