VIII Ogólnopolski Plener Malarski

Informujemy o zmianie terminu pleneru " ZAMOŚĆ PERŁA RENESANSU ", który jest planowany w dniach 19-26 września 2014. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do końca roku szkolnego 2013/2014.

 

 

>>>REGULAMIN DO POBRANIA<<<

 

Regulamin
VIII edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
„ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

I. Organizator:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie
• Centrum Edukacji Artystycznej
• Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu

 

II. Zasady organizacji pleneru
1. Plener malarski adresowany jest do uczniów liceów plastycznych. 

2. Szkoły delegują 2 uczniów z klas I-III. 

3. Plener odbywa się na terenie Starego Miasta w Zamościu, które jest miastem renesansowym o założeniu idealnym, należy do skarbów dziedzictwa narodowego I znajduje się na Liście UNESCO 

4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice: tempera, akryl, akwarela, pastel i in. 

5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną ) 

6. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru. 

7. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. Cele
1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:
- uwzględnienie cech charakterystycznych dla "miasta idealnego",
- zamojski detal architektoniczny,
- zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,
- pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,
- praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej. 

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych. 

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu i manieryzmu w Polsce 

4. Specyfika pracy w plenerze – utrwalanie umiejętności obserwacji
i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej 

5. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

 

IV. Temat :
PORTRET MIASTA – impresje malarskie na temat architektury Zespołu Staromiejskiego w Zamościu

 

V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi z sobą materiały i przybory do pracy w plenerze ( organizator zapewnia sztalugi plenerowe i sztywne podkłady). 

2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu, 

3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.) 

4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie realizacje, które będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

 

VI. Zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
1. Komisję powołuje Dyrektor Liceum Plastycznego im.Bernarda Morando w Zamościu.
2. W skład Komisji wchodzą artyści i wykładowcy wyższych uczelni artystycznych oraz teoretycy sztuki. 

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla uczestników konkursu. 

7 .Nagrody zostaną wręczone w dniu 26.09. 2014r. ( piątek)

 

VII. Szczegółowe informacje:
Terminy pleneru:
1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane są do 27.06.2014 r. 

2. Plener trwa od 19.09. – 26.09.2014r. 

3. Koszt pleneru wynosi 410 zł. ( koszty pobytu w bursie i wyżywienia jednej osoby). Wpłaty na konto organizatora prosimy dokonać do 8 września 2014r. 

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym im. Bernarda Morando w Zamościu
nr. Konta: 12124020051111001029930101

 

Zakwaterowanie:
Bursa Międzyszkolna nr 1, ul. Okrzei 6 Tel. (84) 639 24 79

 

Adres do korespondencji :
Liceum Plastyczne 
im. Bernarda Morando
w Zamościu 
ul. Pereca 17
22-400 Zamość 
tel./fax 84 6392322
e-mail: plsp@poczta.onet.pl

 

Kontakt
Dodatkowych informacji o plenerze udziela:
Sekretariat Szkoły tel.84-639 23 22
Kierownik Sekcji Plastycznej – Alicja Kowalska
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową lub faxem.
Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

 

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.

 

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01