VIII Ogólnopolski Plener Malarski

Informujemy o zmianie terminu pleneru " ZAMOŚĆ PERŁA RENESANSU ", który jest planowany w dniach 19-26 września 2014. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do końca roku szkolnego 2013/2014.

 

 

>>>REGULAMIN DO POBRANIA<<<

 

Regulamin
VIII edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
„ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

I. Organizator:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie
• Centrum Edukacji Artystycznej
• Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu

 

II. Zasady organizacji pleneru
1. Plener malarski adresowany jest do uczniów liceów plastycznych. 

2. Szkoły delegują 2 uczniów z klas I-III. 

3. Plener odbywa się na terenie Starego Miasta w Zamościu, które jest miastem renesansowym o założeniu idealnym, należy do skarbów dziedzictwa narodowego I znajduje się na Liście UNESCO 

4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice: tempera, akryl, akwarela, pastel i in. 

5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną ) 

6. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru. 

7. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. Cele
1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:
- uwzględnienie cech charakterystycznych dla "miasta idealnego",
- zamojski detal architektoniczny,
- zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,
- pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,
- praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej. 

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych. 

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu i manieryzmu w Polsce 

4. Specyfika pracy w plenerze – utrwalanie umiejętności obserwacji
i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej 

5. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

 

IV. Temat :
PORTRET MIASTA – impresje malarskie na temat architektury Zespołu Staromiejskiego w Zamościu

 

V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi z sobą materiały i przybory do pracy w plenerze ( organizator zapewnia sztalugi plenerowe i sztywne podkłady). 

2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu, 

3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.) 

4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie realizacje, które będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

 

VI. Zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
1. Komisję powołuje Dyrektor Liceum Plastycznego im.Bernarda Morando w Zamościu.
2. W skład Komisji wchodzą artyści i wykładowcy wyższych uczelni artystycznych oraz teoretycy sztuki. 

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla uczestników konkursu. 

7 .Nagrody zostaną wręczone w dniu 26.09. 2014r. ( piątek)

 

VII. Szczegółowe informacje:
Terminy pleneru:
1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane są do 27.06.2014 r. 

2. Plener trwa od 19.09. – 26.09.2014r. 

3. Koszt pleneru wynosi 410 zł. ( koszty pobytu w bursie i wyżywienia jednej osoby). Wpłaty na konto organizatora prosimy dokonać do 8 września 2014r. 

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym im. Bernarda Morando w Zamościu
nr. Konta: 12124020051111001029930101

 

Zakwaterowanie:
Bursa Międzyszkolna nr 1, ul. Okrzei 6 Tel. (84) 639 24 79

 

Adres do korespondencji :
Liceum Plastyczne 
im. Bernarda Morando
w Zamościu 
ul. Pereca 17
22-400 Zamość 
tel./fax 84 6392322
e-mail: plsp@poczta.onet.pl

 

Kontakt
Dodatkowych informacji o plenerze udziela:
Sekretariat Szkoły tel.84-639 23 22
Kierownik Sekcji Plastycznej – Alicja Kowalska
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową lub faxem.
Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

 

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.

 

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01