Start

gimanazjum

REKRUTACJA

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH (dawne Liceum Plastyczne) W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Termin

Zdarzenie

Godzina

od 24 kwietnia 2019 r. do

1 czerwca 2019r.

Kandydaci składają dokumenty do szkoły

 - wniosek o przyjęcie do LSP (dawne LP) cykl nauki 4 lata po szkole gimnazjalnej

- wniosek o przyjęcie do LSP (dawne LP) cykl nauki 5 lat po szkole podstawowej

 - 2 zdjęcia

 - zaświadczenie o uczęszczaniu do III klasy  gimnazjum/ do ósmej klasy szkoły podstawowej

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej /.

godz. 8.00 – 15.00

11 czewca 2019r

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

Egzamin praktyczny / rysunek, malarstwo i modelowanie/.

 Prosimy o przyniesienie na egzamin:

- blok rysunkowy A3

- farby, pędzle, naczynie na wodę

- do szkicowania ołówki, gumka do wycierania


Rozmowy kwalifikacyjne /ustny egzamin ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

rozpoczęcie egzaminu  8.45

 

 

 

 

 

14.00 – 15.00

 12 czewca 2019r.

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Egzamin praktyczny / rysunek, malarstwo i modelowanie/.

 Prosimy o przyniesienie na egzamin:

- blok rysunkowy A3

- farby, pędzle, naczynie na wodę

- do szkicowania ołówki, gumka do wycierania


Rozmowy kwalifikacyjne /ustny egzamin ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

rozpoczęcie egzaminu  8.45

 

 

 

 

 

14.00 – 15.00

14 czerwca 2019.

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I Liceum Sztuk Plastycznych (dawne Liceum Plastyczne)

godz. 9.00

do 28 czerwca 2019r.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do LSP, składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / klasy ósmej oraz oryginał zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty

godz. pracy sekretariatu

31 lipca 2019r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do I klasy Liceum Sztuk Plastycznych

godz. 14.00

Warsztaty

warsztaty2019

 

Uwaga!

Informujemy, że następuje zmiana harmonogramu warsztatów dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10.00 do 11.30

Harmonogram warsztatów dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych w roku 2019.

  • 02, 16 marca
  • 13, 27 kwietnia
  • 11, 25 maja

Zajęcia rozpoczynają się 02 marca 2019 r. o godzinie 10.00.

Zapisy na warsztaty pod telefonem 84-6392322

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01