Start

Liceum Plastyczne w Zamościu

Współczesna plastyka zamojska – to trzeba zobaczyć

     Na ostatnie dni kończącego się roku szkolnego przypadły obchody jubileuszu 50-lecia zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych. Współpraca naszej szkoły z tą instytucją wystawienniczą – można powiedzieć – była od zawsze. Jubileusz półwiecza Galerii jest więc okazją do wspólnego świętowania, bo skupiające się wokół tej wystawienniczej placówi środowisko twórców to przede wszystkim absolwenci naszego Liceum, emerytowani nauczyciele – plastycy i także artyści, którzy swą pracą zawodową nadal związani są ze szkołą. Tegoroczny Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej, na którym na 50-lecie zaprezentowało się 50 twórców, miał więc szczególny charakter. Tuż przed wakacjami, uwalniani powoli od szkolnych obowiązków, we wtorek 20 czerwca, spotaliśmy się w Galerii na wyjątkowej lekcji historii sztuki, którą nazwać można właściwie lekcją artystycznej krytyki. Zdobywanie umiejętności krytycznej oceny dzieła jest jednym z elementów nauki tego przedmiotu. Przechodząc razem z prof. Izabelą Winiewicz-Cybulską od obrazu do obrazu, od rzeźby do rzeźby (ta dyscyplina reprezentowana jest zwykle w niewielkim stopniu, bo każde środowisko plastyczne zdominowane jest przez malarzy), poznawaliśmy twórczość zamojskich plastyków, a przede wszystkim naszych nauczycieli. Na wystawie pokazują swe prace profesorowie: Tomasz Bełech, Dorota Jasek, Zygmunt Jarmuł, Alicja Kowalska, Bartłomiej i Maciej Sęczawa, Barbara Szeptuch. Dzieła poddawaliśmy dokładnej analizie zwracając uwagę na warsztat, metody wypowiedzi i przekazywane treści, nie zważając na to, że jedna lekcja rozrosła się do rozmiaru trzech. Zobaczyć prace swoich pedagogów to duże artystyczne przeżycie i wyjątkowa okazja do skonfrontowania metod pracy na lekcji z dziełem nauczyciela – twórcy. Oglądając i analizując dyskutowaliśmy więc krytykując twórczo, ale zawsze w określonych granicach, o istnieniu których przypominał nam nauczyciel historii sztuki. Wysoko oceniliśmy znane nam już z wystawy w szkole i w Synagodze malarstwo Małgosi Maciochy i Adama Melnyczuka – studentów Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Zaproszenie do udziału w wystawie zamojskiego środowiska plastycznego to niewątpliwie dla nich duże wyróznienie, a dla nas mobilizacja do dalszej - jeszcze lepszej - pracy. Zajrzyjcie więc do Zamojskiej Galerii BWA w ten długi wakacyjny czas.
                                                                                                                  Fotografie: Janusz Zimon

View the embedded image gallery online at:
http://lpzamosc.pl/index.php?limitstart=45#sigFreeId6257c9cf83

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17

Informujemy, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą Świętą w Kościele Św. Katarzyny.

O godz. 10.00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego w auli szkolej.

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców i Grono Pedagogiczne.

 

                                                         Dyrekcja Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu

Spotkanie ze światem sztuki pradziejowej , wczesnego średniowiecza i renesansu

     W dniu 14 czerwca 2017r. klasa pierwsza odwiedziła Muzeum zamojskie. Głównym założeniem lekcji z historii sztuki i historii było zapoznanie uczniów z ważniejszymi stanowiskami archeologicznymi na terenie Zamojszczyzny. Jerzy Kuśnierz archeolog muzeum zamojskiego zaprezentował młodzieży duży zakres informacji o eksponatach pochodzących z wykopalisk prowadzonych w Kotlinie Hrubieszowskiej. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat Gotów, wpływach rzymskich na naszych terenach oraz o szerokich kontaktach handlowych i gospodarczych w tamtych czasach z Europą Południową. Kustosz Jerzy Kuśnierz zapoznał uczniów ze znaleziskami z Czermna i Gródka nad Bugiem.
    Lekcje poglądowe z historii i historii sztuki prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin pokazują jak złożona jest praca archeologa, historyka czy historyka sztuki i wymaga szeregu umiejętności oraz wzajemnej współpracy. Lekcje muzealne stanowią uzupełnienie programu nauczania i stanowią odkrywanie tajemnic kultury regionalnej.
    Taką lekcje muzealną mieli także uczniowie klasy II b. W dniu 26 maja 2017r. młodzież zapoznała się z ekspozycją historyczno -artystyczną ukazującą historię naszego miasta Zamość. Prowadzący lekcję dr Jacek Feduszka opowiedział o historii miasta twierdzy na podstawie planu i widoku Zamościa z pocz. XVII w. Uczniowie obejrzeli model Zamościa w skali 1:165 wykonany przez absolwentów liceum plastycznego. Zapoznali się z zabytkami oraz prześledzili historię życia kulturalnego miasta od XVI w. Dr Jacek Feduszka zaprezentował postać Bernarda Morando jako architekta i burmistrza miasta.
     Spotkania ze światem sztuki i kultury w Muzeum zamojskim wywarły duże wrażenie u przyszłych adeptów sztuki. Zaintrygowały ich eksponaty i ciekawostki prezentowane przez prelegentów. Projekty takich spotkań są doskonałym przyczynkiem do pogłębiania wiedzy.

                                                                                           Opr. Hanna Maziarczyk

View the embedded image gallery online at:
http://lpzamosc.pl/index.php?limitstart=45#sigFreeId7be95d90fc

Dni Kultury Europejskiej

 Jak każdego roku, w naszej szkole, odbyły się konkursy językowe w ramach Dni Kultury Europejskiej:  

   12 czerwca 2017 roku we współpracy p. Beaty Cybulskiej i p. Izabeli Winiewicz-Cybulskiej odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego i Historii Sztuki „Mark Rothko and Colour Field Painting". Konkurs miał na celu integrację międzyprzedmiotową poprzez zachęcenie młodzieży Liceum Plastycznego do pogłębiania wiedzy z wiodącego przedmiotu w języku obcym. W konkursie wzięli udział chętni uczniowie z klas I-III. I miejsce zajęła Aleksandra Mazurek z klasy III b.

   08 czerwca br. p. Justyna Kowalska przygotowała i przeprowadziła IV Szkolną Olimpiadę z Języka Angielskiego, w której I miejsce zajęli ex aequo Patrycja Zembroń z klasy III a i Kacper Agaciński z klasy I a.

   13 czerwca br. uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w Szkolnym Konkursie Języka Francuskiego, opracowanym przez p. Anetę Majewską, na temat "Twórczości artystycznej Henri Matisse'a". I miejsce w konkursie zajęła Patrycja Zembroń z klasy III a.

   W dniu 06 czerwca br. odbył się Szkolny Konkurs  Języka Niemieckiego " Caspar David Friedrich - malarz romantyczny". Konkurs został przygotowany przy współpracy p. Marzeny Tadeusz nauczyciela języka niemieckiego oraz historyka sztuki p. Izabeli Winiewicz-Cybulskiej. I miejsce w konkursie zajęła Aleksandra Sierzyńska z klasy II b. Wszystkim zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy!

 

Szkolny konkurs z historii sztuki pt.: „Podróż w znany i nieznany świat kultury i sztuki” Świat sztuki starożytnej

    W szkolnym konkursie wzięło udział 67 uczniów.
Konkurs składał się z dwóch etapów (I etap odbył się 30 maja , drugi etap, do którego zakwalifikowało się 7 uczniów, odbył się 12 czerwca 2017r.).
Założeniem tego przedsięwzięcia było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów wiedzą o sztuce, pięknie i dziedzictwie kulturowym oraz zachęcanie do samodzielnego rozszerzania wiadomości ze sztuki antycznej.
Wyniki konkursu :
I miejsce zdobyła Patrycja Kukiełka z klasy pierwszej.
Dwa równorzędne miejsca zdobyły : Wiktoria Serafin klasa II b
oraz Anna Grasza klasa I a.

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016 

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01