Start

Liceum Plastyczne w Zamościu

Wystawa Prac Dyplomowych 2015 z Reklamy Wizualnej - CENTRUM "SYNAGOGA"

PLAKAT SYNAGOGA DRUK DZISIAJ

Dni otwarte

DNI OTWARTE CZERWIEC

IX Ogólnopolski Plener Malarski „ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

Regulamin
IX edycji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
„ZAMOŚĆ - PERŁA RENESANSU"

I. Organizator:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Departament Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie
• Centrum Edukacji Artystycznej
• Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamościu
II. Zasady organizacji pleneru
1. Plener malarski adresowany jest do uczniów liceów plastycznych publicznych i niepublicznych.

2. Szkoły delegują 2 uczniów z klas I-III.

3. Plener odbywa się na terenie Zamościa, które jest miastem renesansowym o założeniu idealnym, należy do Skarbów Dziedzictwa Narodowego i jest umieszczone na Liście UNESCO.

4. Plener ma formę warsztatów artystycznych i obejmuje malarstwo sztalugowe w technice: tempera, akryl, akwarela, pastel i in.

5. Uczestnicy pracują samodzielnie (organizator zapewnia opiekę merytoryczną ).

6. Każdy z uczestników otrzyma regulamin i szczegółowy program pleneru.

7. O zakwalifikowaniu do udziału w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.

III. Cele
1. Rozwijanie wrażliwości na piękno, harmonię, proporcje renesansowej architektury:
- uwzględnienie cech charakterystycznych dla "miasta idealnego",
- zamojski detal architektoniczny,
- zagadnienie weduty jako pejzażu miejskiego, panorama,
- pojęcie sztafażu w kompozycji pejzażowej,
- praktyczne zastosowanie perspektywy linearnej i malarskiej.

2. Kształtowanie wśród uczestników właściwych postaw wobec zasobów kulturowych.

3. Pogłębianie wiedzy na temat historii sztuki - głównie architektury epoki renesansu i manieryzmu w Polsce.

4. Specyfika pracy w plenerze – utrwalanie umiejętności obserwacji
i przedstawiania przestrzeni w kompozycji malarskiej.

5. Promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi.

IV. Temat : Impresje malarskie na temat architektury Miasta Zamość
V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy z uczestników warsztatów przywozi z sobą materiały i przybory do pracy w plenerze ( organizator zapewnia sztalugi plenerowe i sztywne podkłady).

2. Plener kończy się wystawą poplenerową na zasadzie konkursu,

3. Format prac: 50 x70 lub 70 x100 (dowolne podobrazie - płótno, tektura, itp.)

4. Ze wszystkich prac wykonanych przez uczestnika zostaną wybrane do wystawy dwie realizacje, które będą poddane ocenie Komisji Konkursowej.

VI. Zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
1. Komisję powołuje Dyrektor Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu.
2. W skład Komisji wchodzą artyści, wykładowcy wyższych uczelni artystycznych oraz teoretycy sztuki.

3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród w dniu wernisażu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla uczestników konkursu.

7 .Nagrody zostaną wręczone w dniu 19.06. 2015r. ( piątek)

VII. Szczegółowe informacje:
Terminy pleneru:
1. Zgłoszenia na plener dwóch wytypowanych uczniów przyjmowane są do5 czerwca 2015 r.

2. Plener trwa od 15 czerwca do 20 czerwca 2015r.

3. Koszt pleneru wynosi 240 zł. ( koszty pobytu w bursie i wyżywienia jednej osoby). Wpłaty na konto organizatora prosimy dokonać do12 czerwca 2015r.

Rada Rodziców przy Liceum Plastycznym im. Bernarda Morando w Zamościu
nr Konta: 12124020051111001029930101
Zakwaterowanie:
Bursa Międzyszkolna nr 2, ul. Szczebrzeska 41
tel/fax 84 6412486
www.bursa2zamosc.pl
e-mail bursanr2zamosc@interia.pl
Adres do korespondencji :
Liceum Plastyczne 
im. Bernarda Morando
w Zamościu 
ul. Pereca 17
22-400 Zamość 
tel./fax 84 6392322
e-mail: plsp@poczta.onet.pl
Kontakt
Dodatkowych informacji o plenerze udziela:
Sekretariat Szkoły tel.84-639 23 22
Komisarz Pleneru -Marek Sołowiej tel.605666337
e-mail : mareksolowiej555@gmail.com
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą internetową lub faxem.
Prosimy odwiedzać naszą stronę. Najważniejsze informacje dotyczące pleneru będą ukazywać się na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy do Zamościa.

REGULAMIN WERSJA DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA

3 maja 2015 r.

W dniu 3 maja 2015r. nasza społeczność szkolna brała udział w uroczystościach miejskich z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po okolicznościowym wystąpieniu Prezydenta Miasta Zamość złożyliśmy wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej pobyt w Zamościu marszałka Józefa Piłsudskiego.

View the embedded image gallery online at:
http://lpzamosc.pl/index.php?limitstart=430#sigFreeId22aef7c5a7

portret kobiet1

1wystawa w PATIO2

1PORTRERT

1

annaA

wycinki

kalendarz

RZEXBAAAA

PLAKAT lalki synagoga

1 1

PLAKATwystawy-page-001

plakat makro2017

wystawa lalek

Bez nazwy

arch2017

plakat maciocha2017

 DSC2914

YWOLAN

plakat korytarz2016

plakat wystawa

PLAKAT OLGA WALECZKO 02

poplener20163kl

plakat drony-01